Vantaa saa oman Poikien Talon

Loisto setlementti ry:n Poikien Talo -toiminta käynnistyy elokuussa 2021 Vantaalla STEA:n myöntämällä kolmivuotisella hankerahoituksella.

Pohjois- ja Itä-Vantaan alueilla toteutettavaa hanketta suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden kanssa ja sen tavoitteena on täydentää julkisen sektorin palveluita ja tavoittaa vantaalaisia poikia, jotka jäävät herkästi nykyisten palveluiden ulkopuolelle.

”Näen suuren tarpeen tämän tyyppisen työn kehittämiselle Vantaalla. Vantaa on monikulttuurinen kaupunki, jossa puhutaan yli 120 kieltä. Erityisesti monikulttuurisen poikatyön tarve on viime aikoina näyttäytynyt suurena, minkä takia Poikien Talo -hankkeen käynnistyminen Vantaalla on erittäin tärkeää. Nykyiset lakisääteiset ja yleiset palvelut eivät kata tämän ryhmän ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluita, joten tämän hankkeen merkitys Vantaalla olisi lähtökohtaisesti suuri”, toteaa Vantaan nuorisopalveluiden johtaja Hannu Rusama.

Poikien Talon toteuttaman sukupuolisensitiivisen nuorisotyön tavoitteena on tuoda Vantaalla toteutettavaan nuorisotyöhön osaamista poikaerityisiin kysymyksiin poikien osallisuuden vahvistamiseksi, väkivallan ehkäisemiseksi ja poikien seksuaaliterveyden edistämiseksi.

”Pojat tarvitsevat enemmän turvallisia tiloja ja positiivisia yhteisöjä. Vaikka suurimmalla osalla pojista menee hyvin, palvelut eivät tavoita kaikkia. Poikien ja nuorten miesten syrjäytyminen on yhteiskunnallisesti tunnustettu riski. Tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi on suuri ja tässä Poikien Talo haluaa olla tukena. Myös poikien parissa tehtävälle tunnekasvatukselle, väkivaltaa ehkäisevälle työlle sekä seksuaalineuvonnalle muun muassa seurustelusuhteisiin, identiteettiin sekä suostumukseen liittyen on suuri tarve”, kertoo Helsingin Poikien Talon johtaja Kalle Laanterä.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee varsinaisen päätöksen avustuksesta huhtikuussa. Tämän jälkeen hanke käynnistyy sopivien tilojen etsinnällä sekä luomalla toimivia yhteistyöverkostoja julkisen sektorin sekä muiden Vantaalla toimivien järjestötoimijoiden kanssa.

Julkaistu: 24.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter