Kaksivuotisen esiopetuskokeilun toimipaikat on julkaistu

Vantaa on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt otannan kokeiluun osallistuvista toimipaikoista ja vuonna 2016 syntyneistä lapsista (lue lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulla). Kokeilu alkaa elokuussa 2021 ja kokeiluun osallistuvat perheet saavat tiedon ja ohjeet ilmoittautumisesta postitse kotiin. Muut perheet eivät voi hakeutua kokeiluun.

Kaksivuotisessa esiopetuksessa tutustutaan lapsia kiinnostaviin asioihin leikkimällä ja tutkimalla sekä muilla lapsille sopivilla tavoilla. Tavoitteena on, että esiopetuksessa lapsille avautuu mahdollisuuksia ystävyyteen, oppimisen iloon ja uusiin kiinnostuksen kohteisiin. Kahden vuoden kesto antaa lapsille aikaa kasvaa ja oppia omassa tahdissa. Kokeilussa kerätään tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Opetushallitus on julkaissut kokeilulle omat esiopetusta ohjaavat opetussuunnitelman perusteet. Vantaalla työstetään perusteita tarkentavaa paikallista opetussuunnitelmaa kevään aikana. Suunnitelman nostoina ovat lapsen kokemus ryhmään kuulumisesta, eheä esiopetuspäivän kokonaisuus sekä lasten ja huoltajien vaikutusmahdollisuudet esiopetuksen toimintaan. Suunnitelman laatimisessa sekä kokeilun käynnistämisessä huomioidaan henkilöstön, lasten ja huoltajien ajatuksia. Opetuslautakunta päättää Vantaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmasta kesäkuussa.

Otanta Vantaan kokeilutoimipaikoista:

Dickursby daghem
Fazerin päiväkoti
Havukallion päiväkoti
Hevoshaan päiväkoti
Hämeenkylän päiväkoti
Illenpuiston päiväkoti
Isonmännyn päiväkoti
Jokiuoman päiväkoti
Keihäspuiston päiväkoti
Kimaran päiväkoti
Lipunkantajan päiväkoti
Martinlaakson päiväkoti
Metsolanmäen päiväkoti
Metsälinnun päiväkoti
Pakkalanrinteen päiväkoti
Peltolan päiväkoti
Peltovuoren päiväkoti
Rautpihan päiväkoti
Seljapolun päiväkoti
Solkikujan päiväkoti
Suitsikujan päiväkoti
Tammistonrannan päiväkoti
Tikkurilan päiväkoti
Ulrikan päiväkoti
Varistonniityn päiväkoti
Vartiokujan päiväkoti

Julkaistu: 13.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter