Tunne tonttisi rajat -kampanja kiinnittää huomion luvattomaan maankäyttöön

Vantaalla kiinnitetään kevään ja kesän aikana erityistä huomiota luvattomaan maankäyttöön. Kyse on usein tahattomasta toiminnasta, joka voi kuitenkin aiheuttaa haittaa muille asukkaille ja kaupungin toiminnalle.

Esteiden ja rakenteiden asettaminen kaupungin maalle oman tontin rajojen ulkopuolelle tai muu luvaton maankäyttö on hallinnan loukkaus. Kaupunki valvoo maankäyttöä alueellaan ja antaa tarvittaessa ensisijaisesti huomautuksen tai korjauskehotuksen. Kaupungin maita ovat joitain poikkeuksia lukuun ottamatta kadut, torialueet ja puistot sekä monet Vantaan alueen metsät.

”Osassa luvattoman maankäytön tapauksista on kyse tahattomuudesta ja tietämättömyydestä. Tehostetulla valvonnalla kaupunki haluaa paitsi puuttua tapauksiin, myös lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, mikä kaikki on luvatonta maankäyttöä”, kertoo kaupungininsinööri Henry Westlin.

Luvatonta maankäyttöä on esimerkiksi omakotitontin rajojen ”laajentaminen” kaupungin maiden puolelle: vaikkapa halkopinon kokoaminen tai trampoliinin asentaminen tontin rajojen ulkopuolelle. Tyypillistä on myös puutarhajätteiden vieminen oman tontin viereiseen metsään, mikä voi aiheuttaa vieraslajien leviämisen metsäluontoon. Toisaalta joskus saattaa olla kyse myös siitä, että asukas ”siistii” tonttinsa vieressä olevaa kaupungin metsää – esimerkiksi raivaamalla vesakkoa pihapiiriä laajentaen. Tämä voi kuitenkin olla kaupungin metsänhoidollisten tavoitteiden vastaista.

Katualueilla luvattomasta maankäytöstä aiheutuvia haittoja ovat useimmiten liikkumisen hankaloituminen ja vaaratilanteita aiheuttavat näkemistä haittaavat esteet. Luvattomiin paikkoihin sijoitetut aidat ja muut rakenteet voivat haitata liikkumista yleisillä kulkuväylillä ja näin ollen myös hankaloittaa kaupungin kunnossa- ja puhtaanapitoa. Luvaton aita, väärään kohtaan pinottu halkopino tai luvaton mainosteline kaupungin maalla voi aiheuttaa myös näkemistä haittaavan esteen ja heikentää liikenneturvallisuutta. Rajojen ylitykset voivat johtaa ikäviin tilanteisiin myös kiinteistöä myytäessä, jos ostaja tulkitsee tontin todellista suuremmaksi.

Kevään ja kesän 2021 Vantaa valvoo maankäytön rikkomuksia tehostetusti.

Lisätietoja luvattomasta maankäytöstä voi kysyä osoitteesta lupavalvonta@vantaa.fi tai lähettämällä viestin OmaVantaa-palautepalvelussa.

Julkaistu: 7.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter