Päivystyksellinen työnohjaus tarjoaa tukea esimiestyöhön ja kuormittaviin tilanteisiin

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollossa on kokeiltu vuoden verran uudenlaista työnohjauksen toimintamallia. Päivystävä työnohjaaja on tarjonnut kertaluonteista työnohjauksellista keskustelutukea esimiehille haastavaan korona-aikaan.

Etänä toteutetussa työnohjauksellisessa keskustelussa keskityttiin ohjattavan oman tarpeen mukaan esimiestyöhön, työhyvinvoinnin parantamiseen, jaksamisen tukemiseen sekä kriisien ja kuormittavien tilanteiden purkuun. Työnohjaajiksi valikoitui henkilöitä, joilla on kokemusta esimiesten työnohjauksesta myös haasteellisissa tilanteissa.

Perheneuvolatoiminnan päällikkö Marjo van Dijken on yksi esimiehistä, joka sai tukea omaan työhönsä, kun koronakriisi toi eteen uudenlaisia kysymyksiä ja ratkaistavia asioita sekä paineen johtaa työskentelyä pelon ja muiden erilaisten tunteiden keskellä.

− Olen valtavan tyytyväinen palveluun. Se tarjosi minulle mahdollisuuden pysähtyä ajatuksieni äärelle, laajentaa ymmärrystä ja purkaa kuormittavaa tilannetta. Näin työkyky ja jaksaminen säilyi hyvänä hankalassa tilanteessa ja sain eväitä tukea työntekijöitäni, van Dijken kiittelee.

− Työnohjauksesta olisi varmasti hyötyä todella monelle, etenkin nyt kun työnteko on muuttunut ja tehdään paljon myös etätyötä. Helposti yritämme vain suoriutua, eikä silloin pysähdytä pohtimaan analyyttisesti tunteiden ja tekojen vaikutusta omaan tekemiseen.

Myös muilta palvelun käyttäjiltä on saatu paljon positiivista palautetta. Monen mielestä päivystävän työnohjaajan palvelu otettiin käyttöön keväällä juuri oikeaan aikaan, kun korona lisäsi työtä ja kuormitti arkea uudenlaisella tavalla. Palvelua myös pidettiin ammatillisesti kehittävänä ja lähiesimiestyötä tukevana. Sen koettiin olevan voimaannuttavaa ja ymmärrystä lisäävää. Moni sanoi, että oli ihanaa tulla kuulluksi ja saada jäsentää ajan kanssa omia ajatuksiaan ohjatusti.

Juttu on julkaistu Vantaan henkilöstökertomuksessa, josta löydät lisää työntekijöidemme ja yhteisöjemme mielenkiintoisia tarinoita.

***
Tarinoita Vantaalta – kiinnostavia urapolkuja, rohkeita oman tiensä kulkijoita sekä monenlaisia kutkuttavia kertomuksia Suomen neljänneksi suurimmasta kaupungista.

Julkaistu: 5.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter