Mahanpuruja muovista -kampanja muistuttaa roskaantumisen haitoista

Mahanpuruja muovista -kampanjan tarra

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tuo elokuussa Vantaalle ja muualle pääkaupunkiseudun katukuvaan värikkäitä kaivonkansitarroja, jotka muistuttavat roskaantumisen haitoista. Suuri osa vesistöjen ja rantojen roskista on joko ihmisten suoraan sinne heittämiä tai huleveden eli sade- ja sulamisveden mukana kulkeutuneita.

Vantaalla kampanja näkyy Korsossa, Rekolassa ja Koivukylässä 16.–29.8. Hulevesikaivojen ritiläkansien ympärille kiinnitetään tarra, jossa on kala kita ammollaan. Kalatarra kiinnittää huomion siihen, että maahan tai suoraan katukaivoon heitetty roska voi päätyä sellaisenaan lähivesistöön ja kalan mahaan. Hulevettä ei puhdisteta, vaan se kulkeutuu roskineen lähivesistöön kuten esimerkiksi puroon ja sittemmin mereen. Siksi on tärkeää, että roskat huolehditaan roskiksiin eikä niitä heitetä maahan.

Muovi on luonnossa ongelmallinen, koska se ei maadu tai häviä. Se voi pilkkoutua pieneksi mikromuoviksi, joka on vesistössä haitallista vesieliöille. Esimerkiksi tupakantumppi, joka on maailman yleisin roska, on muovia. Maahan tai hulevesikaivoon heitetty tupakantumppi ei siis häviä mihinkään, vaan roskaa myös vesistöjä ja aiheuttaa pitkään harmia vesieliöille. Suomessa kaupunkien rannoilla lähes 70 prosenttia roskista on tupakantumppeja.

”Mahanpuruja muovista -kampanjalla haluamme kiinnittää huomiota siihen, että roskat eivät häviä luonnossa tai kaupungissakaan itsestään. Kadulla oleva hulevesikaivo ei ole roskis. Monelle tulee yllätyksenä se, että hulevesi johdetaan hulevesiviemärijärjestelmässä vesistöihin sellaisenaan. Helppo tapa suojella lähivesistöjään on huolehtia roskat roskiin”, kertoo HSY:n ympäristöasiantuntija Marika Visakova.

Mahanpuruja muovista -kampanjan taustalla on Pidä Saaristo Siistinä ry. Pääkaupunkiseudulla toteutuksesta vastaa HSY yhteistyössä Itämerihaasteen sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kanssa.

Lisätietoja kampanjasta HSY:n sivuilla.

Julkaistu: 16.8.2021 
(muokattu: )