Ilmastovastuullinen Mondo Village kohoaa Aviapolikseen

Havainnekuva: Arkkitehdit Soini & Horto Oy

Aviapoliksen tulevaan keskustaan, juna-asemien lähiympäristöön on suunnitteilla uusi työpaikkakortteli Mondo Village. NCC:n hankkeessa yhdistyvät hotellitoiminnot, toimisto- ja liiketilat sekä pysäköintilaitos vihreine sisäpihoineen.

Mondo Village ilmentää Aviapoliksen lentokenttäkaupungin suunnitteluperiaatteita: kiehtovuutta, käveltävyyttä, kaupunkivihreää sekä hiilineutraalisuutta. Arkkitehtuuriltaan urbaanissa korttelissa on vaihtelevia kerroskorkeuksia ja kattomuotoja. Jalankulkijan mittakaava ja näkymät on huomioitu korttelin kivijalassa ja monipuolisissa julkisivujen yksityiskohdissa. Muun muassa Karhumäentien varteen on tulossa liiketilaa.

Korttelissa nousee vahvasti esille urbaani kaupunkivihreä. Rakennukset rajaavat vehreäksi istutettua metsäistä sisäpihaa, johon sijoittuu myös jonkin verran pysäköintiä. Korttelin eteläosassa pysäköintilaitos viherseinineen sekä säilytetty metsäinen kallioalue yhdistyvät luontevasti Karhumäenkallion puistoon ja ulkoilureittiin.

Mondo Village toimii hiilineutraaliuden edistämisessä edelläkävijänä Vantaalla. Kaavamuutosta varten teetetyn hiilineutraalisuusselvityksen pohjalta on tarkasteltu maanomistajan kanssa yhteistyössä muun muassa rakennuksen elinkaarenaikaisia päästöjä, luonnonarvoja, hiilinieluja sekä materiaalivalintoja.

Kaavahankkeessa on edellytetty esimerkiksi uusiutuvaa energiantuotantoa, kierrätettyjä ja vähäpäästöisiä materiaaleja sekä sähköautojen latauspaikkoja. Korttelista louhittua kalliokiveä hyödynnetään alueen maisemoinnissa ja lähiympäristössä, mikä vähentää maamassojen kuljetuksesta aiheutuvia liikennepäästöjä.

Mondo Villagen kaltaiset hankkeet viitoittavat tietä kohti hiilineutraalia Vantaata 2030.

Lue lisää asemakaavan muutokseksesta Mondon sivulla.

Lisätietoja

Agon Shala
kaavoitusinsinööri
040 096 4247
agon.shala@vantaa.fi

Julkaistu: 17.8.2021 
(muokattu: )