Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui ensi kertaa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui ensi kertaa keskiviikkona 18.8.2021 Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on valmistella sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen siirtymistä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle ennen alkuvuonna 2022 toimintansa aloittavaa aluehallintoa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui ensi kertaa keskiviikkona 18.8.2021 klo 8-11. Kokouksessa väliaikainen valmistelutoimielin järjestäytyi ja hyväksyi toimeenpanolain vaatimat toimenpiteet, kuten työjärjestyksen, valmisteluvirkojen perustamisen sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen järjestäytymisestä ilmoittamisen. Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajaksi valittiin Timo Aronkytö (Vantaan kaupunki) ja varapuheenjohtajaksi Olli Huuskonen (Keravan kaupunki).

Valmistelutyön toteuttamiseksi väliaikainen valmistelutoimielin päätti perustaa hallintovalmistelujohtajan sekä talous-, ICT-, HR-, sote-palvelujen järjestämisen, hankinta-, viestintä- ja pelastuslaitoksen valmistelujohtajan määräaikaiset virat, jotka voivat jatkua enintään vuoden 2023 loppuun asti. Nämä valmistelujohtajat voivat ottaa valmistelu- ja tukihenkilöstöä määräaikaiseen työsopimussuhteeseen vuoden 2022 loppuun saakka sekä tehdä hankintapäätöksiä, joiden määräaika päättyy viimeistään vuoden 2022 lopussa. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa toimii Vantaan kaupunki, jonka kautta järjestetään tarvittavat hallinto- ja tukipalvelut, kuten talous- ja henkilöstöpalvelut sekä ICT-palvelut.

Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön edustajat on nimetty ja väliaikainen valmistelutoimielin tekee heidän kanssaan yhteistyötä henkilöstöä koskevissa päätöksissä.

Kokouksessa hyväksyttiin myös Vantaa-Keravan hyvinvointialueen talousarvio vuosille 2021 ja 2022.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Vantaan ja Keravan kaupunkien verkkosivuilla.

Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 25.8.2021.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirtymistä on jo valmisteltu kaupunkien vapaaehtoisena valmisteluna jo kevään 2021 ajan. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on valmistella Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta, palvelujen järjestämisen ja tuottamisen turvallista siirtymää, laadukkaiden sote-palvelujen toteutumista sekä demokratiaa. Valmistelutyötä tehdään yhdessä Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa.

Väliaikainen valmistelutoimielin koostuu Vantaan ja Keravan kaupunkien sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen viranhaltijoista ja jatkaa toimintaansa alkuvuoteen 2022 saakka, jolloin tulevissa aluevaaleissa valittava aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ottaa vastuulleen alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisen Vantaan ja Keravan kaupungeilta sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta 1.1.2023. Tuleva Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on yksi Suomen tulevista 21 hyvinvointialueesta ja se palvelee Vantaan ja Keravan noin 275 000 asukasta. Työntekijöitä tulevalla hyvinvointialueella on yli 4 100.

Lisätietoa: Vantaan kaupungin Apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö: timo.aronkyto@vantaa.fi. p. 09 8392 2800

Julkaistu: 20.8.2021 
(muokattu: )