Den som smittats av coronaviruset kan nu själv meddela om eventuella exponerade personer

HUS har öppnat en tjänst på webbplatsen Mincoronainfo.fi där den som smittats av coronaviruset själv kan registrera eventuella exponerade personer och på så sätt påskynda smittspårarnas arbete.

Till den som smittats av coronaviruset skickas ett textmeddelande om ett positivt coronaprovsvar, där han eller hon anvisas att meddela personer som kan ha exponerats i tjänsten MinCoronainfo. Tjänsten används inom HUS område i alla kommuner utom Helsingfors. Helsingfors har ett eget system för anmälan av exponering.

När uppgifterna har matats in redan innan smittspåraren ringer kan de gås igenom tillsammans och kompletteras vid behov. Smittspåraren bekräftar exponeringen.

Användningen av tjänsten förutsätter stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat. I tjänsten är det också möjligt att uträtta ärenden för en annan persons räkning.

Tjänstens adress är Mincoronainfo.fi.

Julkaistu: 17.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter