Vantaan koronan toipumissuunnitelmassa lapset ja nuoret etusijalla

Vantaan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 20.9.2021. Kokouksessa valittiin jälleen edustajia kaupungin toimielimiin. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimus ja Vantaa-Kerava-hyvinvointialueen valmisteluperiaatteet.

Vantaa edelläkävijä koronan toipumisen suunnittelussa

Vantaa on laatinut ensimmäisten kaupunkien joukossa toipumissuunnitelman koronaepidemian jälkihoidosta. Kaupunginhallitus hyväksyi toipumissuunnitelman vuosille 2021-2023 ja päätti viedä suunnitelman kaupunginvaltuuston tiedoksi talousarviokäsittelyn yhteydessä. Suunnitelma sisältää jälkihoidon tavoitteet, konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä näiden toimenpiteiden vaatimat määrärahat. Määräaikainen lisätarvearvio vuosien 2021–2023 määrärahoihin on yhteensä noin 18 miljoonaa euroa. Toimialoista eniten määrärahaa kohdentuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle vuosille 2021–2022.

Koronaepidemia on vaikuttanut käytännössä jokaiseen kaupunkilaiseen, yritykseen, yhteisöön ja koko kaupunkiorganisaatioon monin tavoin. Kaupungin palveluita on jouduttu rajoittamaan erittäin voimakkaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on joutunut venymään perustamalla hyvin nopeassa aikataulussa kokonaan uusia toimintoja, joista merkittävimmät ovat koronaviruksen testaus, tartunnanjäljitys sekä rokotukset. Tartuntoja on ollut lähes koko epidemian ajan eniten pääkaupunkiseudulla. Koska kyseessä on ollut globaali pandemia, on Vantaan kaupunkiin vaikuttanut erittäin paljon myös koronaviruksen aiheuttamat laaja-alaiset vaikutukset Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaan, maahantuloon ja koko Aviapoliksen alueeseen.
Suuri osa epidemian aikana toteutetuista rajoituksista kohdistui lapsiin ja nuoriin. Siksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja oppimisvajeen paikkaaminen ovat toipumissuunnitelmassa etusijalla.

Hakunilan Hiirakkokujalle 330 uutta asuntoa

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Hakunilan Hiirakkokujan asemakaavamuutoksen. Kaavamuutoksella mahdollistetaan Hakunilaan suunnitellun ratikan varteen uutta kerrostalorakentamista monipuolistamaan alueen nykyistä asuntotarjontaa ja kaupunkikuvaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan osittain rakentamattomaksi jääneille pysäköintitonteille sekä vähäisin osin asuinkorttelialueeksi muuttuville katu- ja viheralueille. Kaavamuutos tarjoaa valmistuessaan noin 330 uutta asuntoa noin 500 asukkaalle.

Vantaan kaupungin toipumissuunnitelma

Julkaistu: 20.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter