Vantaan ratikan ensimmäisiä katusuunnitelmaluonnoksia esitellään 7.10.-20.10.

Vantaan ratikan ensimmäiset katusuunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet Tikkurilan ja Hakunilan suuralueilla. Ratikan katusuunnitelmaluonnoksia esitellään vaiheittain. Nyt vuorossa on kaupunginosiin Länsimäki, Vaarala, Hakunila, Hakkila, Kuninkaala ja Jokiniemi sijoittuvia suunnitelmia. Katusuunnitelmaluonnoksissa varataan tilaa kadun toiminnoille. Kaduille suunnitellaan raitiotien lisäksi ajoneuvoliikenteen järjestelyt, ja tärkeässä osassa ovat myös pyöräilyn ja jalankulun yhteyksien kehittäminen. Viihtyisyyden ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä osa suunnittelua on katuympäristön suunnittelu viheralueineen ja istutuksineen sekä hulevesien luonnonmukainen käsittely. Katusuunnittelun luonnoksien pohjalta saadaan asemakaavaan määritettyä tarvittavat katualueet.

Ensimmäisiä ratikan katusuunnitelmaluonnoksia esitellään 7.10.2021 alkaen Vantaan kaupungin verkkosivuilla. Luonnoksista voi jättää mielipiteen kahden viikon aikana 7.‒20.10.2021 katusuunnitelmaluonnoskyselyyn edellä mainituilla kaupungin verkkosivuilla tai sähköpostitse ratikka@vantaa.fi. Kyselyyn ei tarvitse kirjautua. Sähköpostilla mielipiteen jättäessä viestin otsikossa tulee mainita mielipidettä koskevan katusuunnitelman nimi.

Ratikan katusuunnitelmien aikataulu

Katusuunnitelmaluonnosten alustavat aikataulut ovat ratikan syysinfon 23.9.2021 tilanteen mukaisia. Ensimmäisenä esittelyssä on idän puolen luonnoksia Hakunilan ja Tikkurilan suuralueilta ja seuraavana esittelyyn on tulossa Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueen katusuunnitelmaluonnoksia talven 2021-2022 aikana. Katu- ja puistosuunnitelmien luonnoksien esittelyn aikatauluun saattaa tulla muutoksia. Kuva: Vantaan ratikka.

Myös ratikan asemakaavaehdotuksia on tulossa nähtäville vaiheittain. Tavoitteena on, että ratikan asemakaavaehdotukset ja niitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset tulisivat nähtäville yhtä aikaa alkuvuodesta 2022 alkaen, jotta vantaalaiset voisivat paremmin vaikuttaa ratikan suunnitteluun. Lisätietoa ratikan syksyn 2021 osallistumisesta ja vaikuttamisesta löytyy myös ratikan 23.9. järjestetystä syysinfosta, jonka tallenne on katsottavissa Vantaan kaupunkiympäristön YouTube-kanavalla. Ratikan ajankohtainen tilanne nähtävissä myös päivittyvältä suunnittelukartalta Matti-järjestelmästä.

Julkaistu: 7.10.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter