Vantaan ilmastotyö sai tunnustusta

Kansainvälisesti tunnettu ympäristöraportoinnin organisaatio CDP (Carbon Disclosure Project) on luokitellut Vantaan maailman johtavien ilmastotyötä tekevien kaupunkien parhaaseen eli A-luokkaan. Ympäristövaikutuksistaan raportoi CDP-ICLEI Unified Reporting System -ympäristöraportointijärjestelmään vuonna 2021 yli 1 000 kaupunkia. Vantaalle tämä raportointi oli ensimmäinen.

”DCP-raportointi antaa meille mahdollisuuden mitata ja vertailla ympäristövaikutuksiamme paremmin. On hienoa, että saimme jo ensimmäisellä kierroksella näin hyvän tuloksen”, kertoo ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti.

Arvioinnissa kaupunkien ja yritysten ympäristöteot saavat luokituksen A:sta D:hen. A-luokkaan pääsemiseksi kaupungilla on oltava koko kaupungin kattava päästökartoitus ja päästövähennystavoite sekä toimintasuunnitelma ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi. Ilmastonmuutokseen sopeutumisella viitataan siihen, miten kaupungit valmistautuvat ilmastonmuutoksen tuomiin vaikutuksiin ja riskeihin.

Vantaan kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet viime vuodet laskusuunnassa, ja Vantaan tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Vuodesta 1990 Vantaan kokonaispäästömäärä on pienentynyt 18 prosentilla ja asukaskohtainen päästömäärä 47 prosentilla.

Noin kolmasosa Vantaan hiilidioksidipäästöistä syntyy tällä hetkellä lämmityksestä, joten lämmitysenergian tuotannossa ja lämmittämisen energiatehokkuuden parantamisessa on suuri päästövähennyspotentiaali. Kaupungin tytäryhtiö Vantaan Energia on vastannut tähän haasteeseen. Yhtiön tavoitteena on fossiiliton energiantuotanto vuonna 2026 ja hiilinegatiivisuus vuonna 2030.

Myös liikenteen päästöt muodostavat reilun kolmasosan Vantaan päästöistä. Liikenteen päästöjä vähennetään siirtymällä käyttämään päästöttömiä polttoaineita sekä edistämällä maankäytön ja liikenteen suunnittelulla jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Vantaan tavoitteet ja toimenpiteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on koottu resurssiviisauden tiekarttaan, jota päivitetään parhaillaan. Hiilineutraaliuden lisäksi tiekartan tavoitetilana vuonna 2030 on Vantaa, jossa kaupungin suunnittelu ja toteutus on resurssiviisasta, luonto monimuotoista, luonnonvaroja käytetään kestävästi ja jossa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toimintatavat ovat vastuullisia.

Lisätietoa Vantaan resurssiviisauden tiekartasta.

Julkaistu: 29.11.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter