Pohjois-Nikinmäkeen seniori- ja pientaloasumista Harrikujalle(nro 002206)

Tavoitteena on täydennysrakentaa yleiskaavan mukaisesti asumiskäyttöön vähäisiltä osin Siimapuiston eteläreuna Nikinmäentien varressa. Pääosa alueesta jää edelleen puistoksi. Harrikujan päiväkodin eteläpuolelle osoitetaan senioriasumista.

Karppitien länsipuolella muutetaan nykyistä asuinkerrostalokortteleiden merkintää pientaloja sallivaksi. Asuinalueen ja puiston rajausta saatetaan muuttaa vähäisesti.

Jokivarren vanhan kansakoulun tontilla lisätään suojelumerkintä myös talousrakennukselle. Sipoontien varren vanhassa tilakeskuksessa tarkastetaan suojelumerkintää. Lahdentien liittymän alueella ajantasaistetaan vanha rakennuskaava asemakaavaksi. Huoltoaseman salliva merkintä poistuu. Perhotien katualueen rajaan tehdään pieni tekninen korjaus.

Suunnittelualue

Alustava suunnittelualueen rajaus muodostuu monesta palasta. Rajaus on esitetty ohessa.

Hakija

Asemakaavan muuttamista on hakenut yksityinen maanomistaja sekä muilta osin Vantaan kaupungin yrityspalvelut.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002206 asiakirjat

Kaupunginhallitus 3.6.2019, uudelleen valmisteltavaksi
Kaupunginhallitus 20.5.2019 pöydälle

Kaavakartta ja määräykset 6.5.2019

Selostus 6.5.2019
Kaupunkisuunnittelulautakunta 6.5.2019

Nähtävillä MRA 27 §:n nojalla 30.1.-28.2.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 1.10.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.10.2014

Lisätietoja

Noora Koskivaara
asemakaavasuunnittelija
050 302 9293
noora.koskivaara@vantaa.fi

Julkaistu: 4.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter