Rakennusoikeuden lisäys osoitteessa Riipiläntie 38 (nro 002148)

Tonttien 23-118-3 ja 23-118-4 omistajat hakevat asemakaavan muuttamista siten, että tontteihin rajautuvan tilan 418-4-110 käyttötarkoitus muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi ja liitetään tonttijaolla tontteihin. Tilan 418-4-93 omistaja hakee tonttijakoa ja asemakaavan muutoksella lisää rakennusoikeutta. Näin mahdollistuu 4-5 uuden omakotitalon rakentaminen. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kivistön kaupunginosassa osoitteissa Riipiläntie 38b, 38c ja 38d.

Kaavatyön sisältö

Hakijat esittävät asemakaavaa muutettavaksi siten, että 2660 m²:n suuruinen osa puutarha- ja kasvihuonealuetta MP muutettaisiin erillispientalojen korttelialueeksi AO ja liitettäisiin olemassa oleviin AO-korttelin tontteihin 23-118-3 ja 23-118-4. Tontin 23-118-3 pinta-ala kasvaisi 185 m² ja sille osoitettaisiin rakennusoikeus tehokkuusluvulla e=0,20, jolloin nykyinen rakennusoikeus lisääntyisi 37 k-m². Tontin 23-118-4 pinta-ala kasvaisi 2475 m² ja sille osoitettaisiin rakennusoikeutta 550 k-m2, jolloin nykyinen rakennusoikeus lisääntyisi 413 k-m². Tonttijaossa ja tonttijaon muutoksessa tonteille tulee uudet numerot.

Tilan 418-4-93 kohdalla asemakaavaa esitetään muutettavaksi siten, että nykyisen 300 k-m²:n rakennusoikeuden sijasta rakennusoikeus osoitettaisiin tehokkuusluvulla e=0,20, jolloin rakennusoikeus lisääntyisi 303 k-m². Tonttijaolla tilasta muodostettaisiin tontti. Asemakaavamuutoksella alueelle mahdollistettaisiin lisää omakotitalorakentamista. Kaavamuutosalue on kokonaan hakijoiden yksityisessä omistuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 11200 m².

Tontin 23-118-3 pinta-ala on 2089 m². Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus tontilla on 418 k-m². Tontilla sijaitsee vuonna 2000 valmistunut omakotitalo ja vuonna 2004 valmistunut myymälärakennus. Tontin 23-118-4 pinta-ala on 687 m². Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 137 k-m². Tontilla ei ole rakennuksia. Tilan 418-4-110 kaavamuutosalueeseen kuuluvan osan pinta-ala on noin 5400 m². Voimassa olevassa asemakaavassa tilalle on osoitettu rakennusoikeutta varastorakennukselle ja kasvihuoneelle. Tilalla ei sijaitse rakennuksia ja se on tällä hetkellä luonnonmukaista metsää.

Tilan 418-4-93 pinta-ala on 3017 m². Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 300 k-m². Tilalla sijaitsee vuonna 1984 valmistunut omakotitalo ja vuonna 1995 valmistunut autotalli.

Kaavan nro 002148 asiakirjat

Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.09.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.11.2012

Lisätietoja

Kai Zukale
kaavoitusinsinööri
09 839 22232
kai.zukale@vantaa.fi

Julkaistu: 26.11.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter