Kuovikuja 4:ssä nostetaan rakennusoikeutta (nro 002109)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.5.2011
Kaava tullut voimaan 24.8.2011

As Oy Kuovikuja 4 on hakenut muutosta omistamansa tontin rakennusoikeuteen. Esitetty lisäys on 63 k-m². Lisärakennusoikeudella ei vaikusta rakennusten kokoon eikä kaupunkikuvaan.

Suunnittelualue

Asunto oy Vantaan Kuovikuja 4, korttelin 81384 tontti 6.

Miksi kaavamuutos tehdään?

As Oy Kuovikuja 4:n asuinrakennukset ja talousrakennus on rakennettu.Lopputarkastusvaiheessa on havaittu, että rakennukset poikkeavat rakennusluvasta. Rakennushankkeen loppuunsaattaminen vaatii asemakaavan muuttamista. Asemakaavaa esitetään muutettavaksi siten, että tontille voidaan rakentaa 650 k-m² asuintilaa ja 150 k-m² taloustilaa. Yhteensä 800 k²-m. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on asuinpientalojen korttelialuetta (AP-2), tonttitehokkuus e = 0.20 ( 497 k-m²) ja kerrosluku II. Lisäksi asuntoa kohti saa rakentaa 30 k-m² taloustilaa. Samalla asemakaavamääräykset päivitetään vastaamaan ajan vaatimuksia.

Nykytilanne

Tontille on rakennettu neljä paritaloa sekä talousrakennus. Tontin pinta-ala on 2486 m².

Maanomistajat ja hakija

As.Oy Vantaan Kuovikuja 4.

Kaavan asiakirjat nro 002109

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.10.2010

Lisätietoja

Jyrki Nieminen
kaavoitusteknikko
09 839 22670
jyrki.nieminen@vantaa.fi

Julkaistu: 24.8.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter