Vanhojen ostoskeskusten maankäytön mahdollisuudet selvitetty

Vantaalla on 27 vanhaa, vuosina 1961 – 1986 rakennettua ostoskeskusta. Useimmat niistä tarvitsevat peruskorjausta tai niiden toiminnat ja sijainti kaupunkirakenteessa ovat muuttuneet. Osa kohteista on joko rakennuskulttuurin ja paikallisen historia kannalta merkittäviä tai niillä on merkitystä osana alueen palveluverkkoa tai kaupunkikuvaa.

Kaupunkisuunnittelu on selvittänyt ostoskeskusten nykytilannetta ja tehnyt ehdotuksen suunnitteluperiaatteista, joita niiden uudistamisessa sovelletaan. Selvitys osoittaa että Vantaalla on yhdeksän kaupunkikuvan, kulttuurihistorian ja palvelurakenteen kannalta merkittävää ostoskeskusta.

Säilytettävät ostoskeskukset ovat (1-kori):

 • Kaivokselan ostoskeskus
 • Rajatorpan ostoskeskus
 • Myyrinpuhos
 • Kuohukuja 1
 • Hiekkaharjun ostoskeskus
 • Koivutori
 • Korsontie 7
 • Mikkolan ostoskeskus
 • Kuulakuja 5

Nämä ostoskeskukset halutaan säilyttää eikä niiden toimintaa ja maankäyttöä haluta muuttaa. Näiden kiinteistöjen kehittämistä ja säilymistä tulisi pyrkiä tukemaan.

Kaavoitettaessa kohdetta sen suojeluedellytykset on turvattava eikä rakennuksen keskeisiä piirteitä haluta muuttaa. Alueen ympäristöä ja toimintaa kehitetään niin, että ostoskeskuksen merkitys kaupunkikuvassa ja palveluverkossa turvataan. Mikäli ostoskeskuksia halutaan kehittää tai uudistaa, on muutokset tutkittava asemakaavatyössä selvittämällä eri vaihtoehtojen kautta paras ratkai

Kehitettävät ostoskeskukset (2-kori)

Kehitettävät ostoskeskukset ovat ostoskeskuksia, joilla on paikallista merkitystä, mutta joiden merkitys kaupunkikuvassa tai palveluverkossa on muuttunut. Rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo on myös vähentynyt. Näitä ostoskeskuksia ja niiden maankäyttöä voi haluttaessa kehittää. Kehitystyössä on erityisesti kiinnitettävä huomiota paikallisiin ominaispiirteisiin ja alueen merkitykseen paikallisessa palvelurakenteessa. Muutokset on tutkittava asemakaavatyössä eri vaihtoehtojen kautta selvit-tämällä paras ratkaisu.

Kehitettävät ostoskeskukset (10 kpl) ovat:

 • Pähkinärinteen ostoskeskus
 • Vantaanpuiston ostoskeskus
 • Martinkeskus
 • Vantaanlaakson ostoskeskus
 • Ristipuron ostoskeskus
 • Rautkallionkatu 3
 • Rekolantie 53
 • Merikotkantie 1
 • Hakunilan ostoskeskus
 • Heporinne 2A ja Oritie 1A

Uudistettavat ostoskeskukset, 8 kpl (3-kori) ovat:

 • Laajavuorentie 8,
 • Peltolantie 2,
 • Tikkuraitti 17,
 • Simonkallion ostoskeskus,
 • Liiketalo Vakula,
 • Korsonpolku 4,
 • Korsontie 14,
 • Suunnistajankuja 2.

Kaikkien kohteiden maankäytön tulevaisuus ratkaistaan asemakaavatyön yhteydessä.

Selvitystyöhön ovat osallistuneet kaupunkisuunnittelu, yrityspalvelut, rakennusvalvonta ja kaupunginmuseo.

Selvitystyön lähtökohtana on Vantaan kaupunkisuunnittelun ja kaupunginmuseon vuonna 2008 teettämä selvitys ”Laatua laitakaupungilla, Vantaan ostoskeskukset 1961–1986.” (Olli Helasvuo, Nina Vainio). Selvityksen jälkeen kaksi ostoskeskusta on purettu ja yksi kunnostettu muuhun käyttöön.

Selvityksessä on koottu jokaisesta ostoskeskuksesta sitä koskevat perustiedot, kaavatilanne,aikaisemmat inventoinnit ja selvitykset. Jokainen ostoskeskus on arvioitu neljän kriteerin avulla.

Kriteerit ovat kulttuurihistoria, kaupunkikuva, palveluverkko sekä kunto / korjausmahdollisuudet. Kuntoselvitys on tehty kymmenestä kohteesta. Arviointien perusteella ostoskeskukset on jaettu kolmeen luokkaan.

Selvitystä käytetään tukena erilaisia vaihtoehtoja ja muutoksia tutkittaessa sekä kaavoituksessa. Jokaisen ostoskeskuksen tiedot on tallennettu tietokorttiin. Kortit päivitetään tarvittaessa.

Selvitys ja siihen liittyvät muut asiakirjat

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli selvitystä kokouksessaan 13.4.2015 ja päätti jättää pöydälle.

Vantaan ostoskeskukset osana palveluverkkoa / Vantaan yleiskaavoitus
Ostariselvitys 2014-2015 / Vantaan rakennusvalvonta
Selvitys Vantaan vanhojen ostoskeskusten maankäytön mahdollisuuksista / Vantaan kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

kehittämispäällikkö Anitta Pentinmikko
p. 09 8392 2677, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Julkaistu: 1.5.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter