Sandbackaan kolme pientalotonttia

Alue sijaitsee Sandbackan asuinalueen itälaidalla Pakkalan puistotien varrella osoitteessa Pakkalan puistotie 4. Alue on ollut alunperin Sandbackan kantatila.

Alueen käyttötarkoitus muutetaan yleisten rakennusten korttelialueesta erillispientalojen korttelialueeksi.

Alueelle muodostetaan kolme pientalotonttia, joilla kullakin on 200 k-m² rakennusoikeutta asuinrakennusta varten ja 60 k-m² talousrakennusta ja autosuojaa varten.

Kaupungilla ei ole tarvetta näin pienelle yleisten rakennusten alueelle, jolla rakennusoikeus on sijoittunut kolmelle pienelle rakennusalalle (220 k-m², 200 k-m², 200 k-m²).

Ympäristö säilytetään. Vanha aitta ja jääkellari suojellaan. Uuden rakentamisen tulee sopeutua vanhaan rakennuskantaan. Istutusten, pihan materiaalien ja rakenteiden tulee olla sopusoinnussa rakennusten ja vanhan pihapiirin käsittelyn kanssa.

Kaavan asiakirjat nro 002100

Kaupunkisuunnittelulautakunta 2.4.2012
Kaava nähtävillä MRA 27 §:n nojalla 18.01-16.2.2012
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.2.2011
Kaupunginvaltuusto on 21.05.2012 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 4.7.2012

Lisätietoa

Merja Häsänen
asemakaavasuunnittelija
09 839 22127
merja.hasanen@vantaa.fi

Julkaistu: 22.2.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter