Aviapolis- alueelle lisää toimistoja

Kaupunginvaltuusto on 15.6.2009 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 5.8.2009

Muutosalue sijaitsee Lentoasemantien länsipuolella rajoittuen pohjoisessa Ilmakehään ja etelässä ilmailumuseoon. Alue on on osa Aviapolis -suunnitelmaa ja sijaitsee näkyvästi lentokentältä lähdettäessä, muodostaen "portin Suomeen" Lentoasemantien itäpuolella sijaitsevan Technopolis-alueen kanssa.

Kaavamuutoksessa toimistorakentamiseen on osoitettu yhteensä 89 500 k-m². Alueelle saa sijoittaa myös hotellin ja toimistoihin liittyviä palvelutiloja. Rakennusoikeudesta 42 400 k-m² sijoittuu kallion laelle ja loput 47 100 k-m² uuden Tietotien varteen. Osoitetun rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa pysäköintilaitoksia ja Aviapolis-aseman ulostuloon liittyvät tilat ja teknisiä tiloja.

Alueelle tulee n. 2000 työpaikkaa ja yhteensä n. 1800 pysäköintipaikkaa (kallion alla ja pysäköintitaloissa). Polkupyörille tulee varata pysäköintitilaa 1 pp/ 200 k-m².

Asemakaavan muutoksella muodostuu tiivistä modernia kaupunkitilaa lentoaseman läheisyyteen. Lentoasemantien varressa olevat komeat kalliot säilytetään. Alueen itäreunassa kalliolle sijoittuvat rakennukset, "pirunnyrkit" muodostavat edustavan sisääntulon lentoasemalta kaupunkiin. Länsireunan rakennusmassat kehystävät ja suojaavat sisäänsä jäävät pihatilat rauhalliseksi ja samalla muodostavat ehyen kaupunkirajan Tietotien länsipuolisille lentokentän toiminnoille.

Asemakaavamuutoksen tutkittiin erityisesti alueen ratkaisuja kaupunkikuvan ja jalankulkijan kannalta. Karhumäentien itä- ja länsipuoliset alueet sidottiin toisiinsa yhteisillä diagonaaliaiheilla. Jalankulkijoita varten lisättiin itäpuoliselle alueelle kallion päälle johtava portaikko ja ylös johtavaa ramppia hiottiin kaupunkikuvalliseksi aiheeksi. Lisäksi kaavaan varattiin mahdollisuus rakentaa hissi ja silta Karhumäenkujan yli itäiselle pihatasolle, joka on katua korkeammalla. Pihojen muodostamia kokonaisuuksia kehitettiin viihtyisyyden ja laadukkuuden tuomiseksi alueelle.

Alueen kehittämisessä oli myös liikennesuunnittelulla ratkaiseva rooli. Liikenteen toimivuuden tarkasteluilla osana laajempaa kokonaisuutta varmistettiin, että alueen rakentaminen ei häiritse lentoaseman toimintaa. Lisäksi varmistettiin lähiympäristön liikenteen toimivuus koko alueen rakennuttua. Liikennesuunnitelma vaikutti myös kaava-alueen rajaukseen ja kaavaratkaisun yksityiskohtiin.

Alueen nimiaiheiksi valittiin Kar-Airin perustajaveljesten mukaan Karhumäki sekä vanhojen lentokoneitten nimiä. Nimistöryhmä esitti myös nimien taustasta kertovan informaatiotaulun pystyttämistä Pyrynaukiolle.

Kaavamuutoksen hakijana on LAK/Lentoasemakiinteistöt Oy, joka on tehnyt esisopimuksen toteuttamisesta NCC:n kanssa.

Kaavan asiakirjat nro 002001

Kaupunginhallitus 15.6.2009
Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.6.2009
MRA 27 §:n nojalla nähtävillä 18.3.-16.4.2009
Kaupunginhallitus 2.3.2009
Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.2.2009
Kaupunkisuunnittelulautakuntaan 21.1.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2008

Lisätietoja

Asta Tirkkonen, p. 09 8392 6185
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Julkaistu: 10.1.2008 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter