Vapaalassa erityisasumista Lastutielle (nro 002070)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.05.2012
Kaava tullut voimaan 4.7.2012

Lastutien viereisen puistoalue halutaan muuttaa erityisasumiseen kahdeksi tontiksi. Kummankin rakennusoikeus on 700 kerrosneliötä. Muutoksella puistoon osoitetaan kaksi asuinrakennusten korttelialuetta, joille saa rakentaa erityisasuntoja. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Rakentaminen sijoittuu Luhtitien varteen. Naapuritonteilla on yksikerroksisia pientaloja, mutta kadun toisella puolella on viisikerroksinen kerrostalo. Ruuvikuja merkitään jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi katualueeksi.

Julkaistu: 23.9.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter