Ylästössä pientaloja Tolkinkylään (nro 402500)

Kaupunginvaltuusto on 11.12.2017 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 2.10.2019

Itäpellontien pohjoispuolelle ja Tolkinkyläntien molemmin puolin kaavoitetaan yksikerroksisia pientaloja, enintään neljäasuntoisia rivitaloja, mutta myös pari- ja omakotitaloja. Itäpellontien eteläpuoli jää rakentamattomaksi virkistysalueeksi. Hevostalli lakkaa. Ajoyhteydet järjestetään Tolkinkyläntieltä ja Isonmännyntieltä Ylästö 7 -kaava-alueen kautta. Tallbackan päärakennus ja sauna suojellaan. Alueen rakennuttaa T2H Rakennus Oy.

Lähtökohdat

Nykytilanne
Alue on pääosin peltoa, osin metsää. Tolkinkylä on Helsingin pitäjän keskiaikaisia kyliä. Itäpellontie on ilmeisesti Suuren Rantatien vanhempi linjaus. Alueella on muinaisjäännös ja rakennusperintökohteita, mutta ei inventoituja luontokohteita. Alue on osin valtakunnallisesti arvokasta Vantaanjokilaakson maisema-aluetta, mikä ei estä yleiskaavan mukaista rakentamista.

Yleiskaava
Yleiskaavassa alue on osin pientaloaluetta ja osin lähivirkistysaluetta sekä osin maisemallisesti arvokasta aluetta. Yleiskaavan tavoitteita ovat tiivistäminen, täydentäminen ja eheyttäminen. (Kv 17.12.2007)

Asemakaava
Alueella ei ole asemakaavaa.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 402500 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.4.2016

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 2.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter