Tikkurilassa Kielotielle kaupungin uudet toimitilat (nro 002365)

Kielotie 13

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville asemakaavan muutoksen Tikkurilan osoitteessa Kielotie 13. Muutos mahdollistaa Kielotie 13:ssa sijaitsevan virastorakennuksen purkamisen ja uuden, kaupungin toimitilan sisältävän rakennuksen rakentamisen uuteen keskustakortteliin. Toimistotilojen lisäksi kortteliin tulee liike- ja palvelutilaa sekä mahdollisesti asumista.

  • Rakennusoikeutta 21 000 kerrosneliömetriä, josta toimitilan osuus on noin 11 000 kerrosneliömetriä.
  • Asumista kaavamuutosalueelle on mahdollista sijoittaa noin 6 000 k-m2.
  • Katutasossa sijaitsee liike- ja palvelutiloja.
  • Toimitilat sijaitsevat kolmessa kerroksessa liike- ja palvelutilojen päällä.
  • Asuminen on sijoitettu 3–4 tasoon kiertämään toimitilan kattoa sen länsi- ja pohjoisreunoille.
  • Rakennuksesta tulee 7 – 8-kerroksinen.
  • Tuleva tonttitehokkuus on 3,29. Nykyinen tonttitehokkuus on1,50.

Kaavan hakija

Kaavamuutosta on hakenut Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo.

Maanomistus

Voimassa olevan asemakaavan mukaisen AL-alueen Kielotien varressa omistaa Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo (tontti nro 61-206-3). Vantaan kaupunki omistaa Kielotien katualueen, Lauri Lairalan aukion sekä YH-korttelialueen (tontti nro 61-206-5).

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaavatyö on tehty kaupungin työnä. Kaavaluonnosehdotusten valmisteluun on osallistunut kaupungin omat asiantuntijat.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002365 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset 19.8.2019

Selostus 19.8.2019
Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.8.2019

Luonnos nähtävillä 30 § mukaisesti 9.5.-7.6.2019
Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.4.2019
Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.5.2018
(palautettiin uudelleen valmisteltavaksi)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.2.2018

Lisätietoja

Terhi Kuusisto
asemakaava-arkkitehti
050 302 9691
terhi.kuusisto@vantaa.fi

Ritva Kotilainen
aluearkkitehti
050 310 4267
ritva.kotilainen@vantaa.fi

Julkaistu: 15.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter