Tikkurilassa Kielotielle kaupungin uudet toimitilat (nro 002365)

Kielotie 13:n tontille on tutkittu kaupungin uuden toimitilan sijoittumista.

Kaavamuutos mahdollistaa Kielotie 13:ssa sijaitsevan virastorakennuksen purkamisen ja uuden, kaupungin toimitilan sisältävän, rakennuksen rakentamisen uuteen keskustakortteliin. Toimistotilojen lisäksi kortteliin sijoittuu liike- ja palvelutilaa sekä asumista.

  • Käyttötarkoitus muuttuu AL:stä (asuin-,liike- ja toimistorakennusten korttelialue) C:ksi (keskustatoimintojen korttelialue). Yhteenlaskettu
  • Rakennusoikeus on 21 000 kerrosneliömetriä.
  • Toimitilan osuus on 11 000 kerrosneliömetriä.
  • Asumista kaavamuutosalueelle on mahdollista sijoittaa 6 000 k-m2.
  • Tuleva tonttitehokkuus on 3,38.
  • Ennen kaavamuutosta rakennusoikeus kaavamuutosalueella on 9 500 k-m2 ja tonttitehokkuus 1,50.

Kaavan hakija

Kaavamuutosta on hakenut Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo.

Maanomistus

Voimassa olevan asemakaavan mukaisen AL-alueen Kielotien varressa omistaa Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo (tontti nro 61-206-3). Vantaan kaupunki omistaa Kielotien katualueen, Lauri Lairalan aukion sekä YH-korttelialueen (tontti nro 61-206-5).

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaavatyö on tehty kaupungin työnä. Kaavaluonnosehdotusten valmisteluun on osallistunut kaupungin omat asiantuntijat.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002365 asiakirjat

Nähtävillä MRA 27 §:n mukaan 11.9.-10.10.2019
Kaavakartta ja määräykset 11.9.2019

Selostus 19.8.2019 II
Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.8.2019

Luonnos nähtävillä 30 § mukaisesti 9.5.-7.6.2019
Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.4.2019
Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.5.2018
(palautettiin uudelleen valmisteltavaksi)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.2.2018

Lisätietoja

Terhi Kuusisto
asemakaava-arkkitehti
050 302 9691
terhi.kuusisto@vantaa.fi

Ritva Kotilainen
aluearkkitehti
050 310 4267
ritva.kotilainen@vantaa.fi

Julkaistu: 15.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter