Tikkurilassa Kielotielle kaupungin uudet toimitilat (nro 002365)

Kielotie 13

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville asemakaavan muutoksen Tikkurilan osoitteessa Kielotie 13. Muutos mahdollistaa Kielotie 13:ssa sijaitsevan virastorakennuksen purkamisen ja uuden, kaupungin toimitilan sisältävän rakennuksen rakentamisen uuteen keskustakortteliin. Toimistotilojen lisäksi kortteliin tulee liike- ja palvelutilaa sekä mahdollisesti asumista.

  • Rakennusoikeutta 21 000 kerrosneliömetriä, josta toimitilan osuus on noin 11 000 kerrosneliömetriä.
  • Asumista kaavamuutosalueelle on mahdollista sijoittaa noin 6 000 k-m2.
  • Katutasossa sijaitsee liike- ja palvelutiloja.
  • Toimitilat sijaitsevat kolmessa kerroksessa liike- ja palvelutilojen päällä.
  • Asuminen on sijoitettu 3–4 tasoon kiertämään toimitilan kattoa sen länsi- ja pohjoisreunoille.
  • Rakennuksesta tulee 7 – 8-kerroksinen.
  • Tuleva tonttitehokkuus on 3,29. Nykyinen tonttitehokkuus on1,50.

Kaavan hakija

Kaavamuutosta on hakenut Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo.

Maanomistus

Voimassa olevan asemakaavan mukaisen AL-alueen Kielotien varressa omistaa Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo (tontti nro 61-206-3). Vantaan kaupunki omistaa Kielotien katualueen, Lauri Lairalan aukion sekä YH-korttelialueen (tontti nro 61-206-5).

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaavatyö on tehty kaupungin työnä. Kaavaluonnosehdotusten valmisteluun on osallistunut kaupungin omat asiantuntijat.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002365 asiakirjat

Vaihtoehto C
Nähtävillä 30 § mukaisesti 9.5.-7.6.2019

Selostus 1.4.2019, korjattu 2.4.2019
Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.4.2019

Selostus 14.5.2018
Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.5.2018
(palautettiin uudelleen valmisteltavaksi)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.2.2018

Lisätietoja

Terhi Kuusisto
asemakaavasuunnittelija
050 302 9691
terhi.kuusisto@vantaa.fi

Ritva Kotilainen
aluearkkitehti
050 310 4267
ritva.kotilainen@vantaa.fi

Julkaistu: 27.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter