Veromiehessä Muuran alueelle asumista ja työpaikkarakennuksia (nro 052600)

Alue rajautuu pohjoisessa Tikkurilantiehen, idässä Lentoasemantiehen ja etelässä Virkatiehen. Lännessä aluetta rajaa Pakkalantien itäpuoliset teollisuus- ja varastorakennusten tontit. Aviapolis-asema sijaitsee suunnittelualueen pohjoispuolella noin 200 m etäisyydellä.

Alueen pinta-ala on noin 40 ha. Alueen tarkka rajaus määritellään suunnittelun edetessä.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaupungin tavoitteena on tehostaa maankäyttöä alueella. Suunnitelmissa on rakentaa asuntoja ja liiketilaa sekä luoda noin 4000-5000 työpaikkaa. Alueelle muuttaisi noin 3000-5000 asukasta. Mahdollistaa koulun, urheilukentän ja päiväkodin rakentaminen sekä sujuvat jalankulku- ja pyöräily-yhteydet Aviapolis-asemalle sekä joukkoliikenteen pysäkeille.

Turvata alueen kautta kulkevan, myöhemmin toteutettavan raitiontien rakentaminen riittävillä aluevarauksilla.

Säilyttää metsäinen Plootukallio mahdollisimman eheänä ja varmistaa viheryhteyksien ja verkoston toteutusmahdollisuudet Veromiehen eri puistojen välillä. Luoda mahdollisuus Lentoasemantien ylittävän vihersillan toteuttamiseen.

Alueelta syntyvät purku- ja maamassat käytetään alueen rakentamisessa.

Tutkia ja mahdollistaa erilaisten smart & clean -hankkeiden toteuttamisedellytyksiä alueella.

Maanomistajien tavoitteena on toteutettavissa oleva tehokas ja kaupunkimainen asuinkerrostalo- ja toimitila- sekä työpaikkarakentaminen. Alueen vetovoimaisuustekijöiden löytäminen ja niiden kehittäminen hyvän ympäristön saavuttamiseksi.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaava nro 052600 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.3.2018

Kuulemiskirje suomeksi ja ruotsiksi

Lisätietoja

Veli-Pekka Ristimäki
asemakaava-arkkitehti
043 825 0515
veli-pekka.ristimäki@vantaa.fi

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 28.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter