Myyrmäen aseman kortteleihin asumista ja palveluja (nro 002400)

Myyr York Downtown - Myyrmäen asemakorttelit

Kaavamuutosalue sijaitsee Myyrmäen aseman vieressä ja koskee korttelin 15402 tonttia 2 (Liesikuja 3), korttelin 15405 tontteja 1 ja 2 (Jönsaksentie 6-8), korttelin 15408 tonttia 1 (Liesikuja 1), rautatietä varten olevaa liikennealuetta (LR) sekä katu- ja torialuetta kaupunginosassa 15, Myyrmäki. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Vaskivuorentiehen, etelässä Punamultatoriin, idässä Jönsaksentiehen ja lännessä Myyrmäenraittiin ja Paalukylänpolkuun. Suunnittelualueella sijaitsevat Isomyyrin ja Myyrinpuhoksen ostoskeskukset (liikerakennusten korttelialuetta KL), pysäköintialue ja pysäköintilaitos (autopaikkojen korttelialuetta LPA) sekä tori- ja katualuetta. Kaavamuutokseen 002400 on yhdistetty kaavamuutosnumeroilla 002302 ja 002392 tulleet hakemukset.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kiinteistö Oy Myyrinpuhos, Liesikujan Autopaikat Oy ja Kiinteistö Oy Myyrmäen kauppakeskus ovat hakeneet asemakaavan muuttamista siten, että nykyiset ostoskeskusrakennukset ja pysäköintilaitos puretaan ja tilalle rakennetaan asumista, palveluita, liike- ja toimitilaa. Kumppaneina hankkeessa ovat Citycon Oyj, Sato Oyj, Taitokaari Oy ja SRV Yhtiöt Oyj. Kerrosalaa asumiselle esitetään vähintään 60 000 kem2 sekä vähintään 14 000 kem2 liike-, palvelu- ja toimitiloille. Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Myyrmäkeen aseman viereen korkeatasoinen ja elävä kaupunkikortteli, jossa yhdistyvät urbaani asuminen, palvelut, työ ja vapaaaika sekä laadukas julkinen ulkotila. Alue on tarkoitus suunnitella yhtenä kokonaisuutena siten, että muun muassa pysäköintijärjestelyt ja ajoyhteydet toteutetaan kokonaisuuden kannalta järkevästi.Kaavatyön aikana tutkitaan kuitenkin myös Myyrinpuhoksen ostoskeskuksen säilyttävä ja osin säilyttävä suunnitteluvaihtoehto.

Korttelien suunnittelusta on järjestetty Myyr York Downtown -kutsukilpailu 3.10.2018 - 15.2.2019. Kaavatyötä jatketaan kilpailun voittajaehdotuksen tehneiden suunnittelijoiden kanssa. Kilpailu on ratkennut ja tulokset ovat nähtävillä kilpailun omalla nettisivulla.

Kaavatyö on vuoden 2019 kaupunkisuunnittelun työohjelmassa. Kaavatyön yhteydessä laaditaan mahdollinen tonttijako. Kaavatyö noudattaa Vantaan maapoliittisia linjauksia (2014), joiden mukaan keskustojen elinvoimaisuutta parannetaan ja rakentamista suunnataan täydennysrakentamiseen. Tavoitteena on keskittää täydennysrakentamista olemassa oleville alueille, erityisesti radanvarsien keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille, joissa infrastruktuuri on valmiina. Maapolitiikalla pyritään monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseen.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002400 asiakirjat

Yleisötilaisuus 22.8.2018

Yleisötilaisuuden esitys 22.8.2018

Citycon esitys asukastilaisuudessa 22.8.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.6.2018

Myyr York Downtown -suunnittelukilpailun sivulle

Lisätietoja

Anne Olkkola
asemakaavasuunnittelija
043 826 8456
anne.olkkola@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 29.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter