Hakunilassa Saagatien länsipäätyyn asumista ja lähivirkistysaluetta (nro 002410)

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaavan tarkoituksena on, että alueelle aiemmin asemakaavoitettu koulua varten tarkoitettu tontti, jolle ei ole ilmennyt tarvetta rakentaa koulua, voitaisi muuttaa asumisen alueeksi. Suunnittelualue sijaitsee 1990-luvulla rakennetun asuinalueen laidalla päättyvän kadun päädyssä. Asuinalueen katuverkko ja kunnallistekniikka on rakennettu suunnittelualueelle asti, vaikkei tonttia ole rakennettu.

Suunnittelualueelta alkava Nissaksenpuisto on osa laajempaa viheraluetta, joka ulottuu etelässä Hakunilan urheilupuistoon ja pohjoisessa lähes katkeamattomana aina Kuusijärvelle ja Sipoonkorpeen asti.

Alue on tarkoitus kaavoittaa asuinalueeksi huomioiden alueen virkistyskäyttö suunnittelussa. Rakentamista tutkitaan osoitettavaksi noin 1,2 hehtaarin kokoiselle alueelle ja tavoitteellinen kerrosala rakentamiselle arviolta noin 6000 kerrosneliömetriä (kem²). Tonttien lukumäärä ja sijoittelu ratkaistaan asemakaavatyön edetessä. Talotyypit valitaan paikkaan ja maisemaan soveltuviksi.

Kaava-alue on Vantaan kaupungin omistuksessa ja siksi asemakaavamuutoksen hakija on Vantaan kaupunki. Asemakaavamuutos on osa Vantaan kaupunkisuunnittelun työohjelmaa vuodelle 2019. Kaupungin tavoitteena on tiivistää ja täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, tarjota laadukkaita tontteja ja kehittää nykyisiä alueita kestävän kehityksen periaattein. Kaavan yhteydessä laaditaan tonttijako.

Asemakaavatyöhön ei liity maankäyttösopimuksia. Asemakaavamuutoksen saatua lainvoiman kilpailutetaan alueen toteuttaja.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002410 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.2.2019

Lisätietoja

Linnea Löytönen
asemakaavasuunnittelija
040 487 1184
linnea.loytonen@vantaa.fi

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 19.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter