Aviapolis eteläinen (nro 002417)

Kaupunginvaltuusto on 8.3.2021 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 31.5.2021

Aviapolis eteläinen, havainnekuva

Asemakaavan muutoksella vahvistetaan Aviapoliksen palvelujen asiakaspohjaa, laajennetaan Avia-aukiota sekä muutetaan korttelin muita järjestelyjä. Avia-aukion pohjoispuolella rakennetaan noin 600 asukkaan asuinkerrostalot eli koti noin tuhannelle asukkaalle. Aukion laidalle sekä Aviabulevardin ja Aviakujan kulmaan sijoittuu liike- ja palvelutiloja.

Asuinrakentamisen määrää nostetaan voimassa olevaan asemakaavaan nähden 8 100 k-m²:lla. Asumista tulee yhteensä 33 100 k-m², mikä sijoittuu sekä AK-korttelialueelle (23 800 k-m²) että C-korttelialueelle (9 300 k-m²). Liike- ja toimistorakentamista on yhteensä 11 750 k-m². Rakentamisen määrä on kaikkiaan 44 850 k-m². Tonttijakoa uudistetaan.

Alueen sijainti

Alue sijaitsee Aviapolis-aseman eteläisen sisäänkäyntirakennuksen ympärillä Veromiehessä. Aluetta rajaavat pohjoisessa Aviakuja ja Lokinpuisto, idässä Aviabulevardi, etelässä Tikkurilantie ja lännessä Turbiinitie. Alueen laajuus on 3 ha.

Kaavan hakija

KOy Aviatontti IV / c/o LAK Real Estate Oy ja Vantaan kaupunki.

Maanomistus

Nykyisen korttelialueen omistaa KOy Aviatontti IV / c/o LAK Real Estate Oy. Vantaan kaupunki omistaa nykyisen Avia-aukion ja Turbiinitien eteläosan.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun ovat osallistuneet LAK Real Estate Oy:n konsultteina Kautto & Nikulainen Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit Soini & Horto Oy, Linja Arkkitehdit Oy, Vahanen Environment Oy ja Akukon Oy. Vantaan Ratikka -työn yhteydessä WSP Finland on tutkinut tämän asemakaavamuutoksen tarvitsemaa huoltoajoliittymää Aviabulevardille.

Kaava nro 002417 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 3.11.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.2.2019

Lisätietoja

Merja Häsänen
asemakaava-arkkitehti
050 302 8958
merja.hasanen@vantaa.fi

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 31.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter