Aviapolis Coren kaavaluonnos (nro 052400)

Aviapoliksen aseman seudulle työpaikkoja, asumista ja palveluita

Aviapoliksen asemanseudulle Tikkurilantien ja lentoaseman välille on tehty kaupunkikuvallisen ja -rakenteellisen viitesuunnitelman. Ajatuksena on yhdistää luonto, cityelämä ja lentokenttä kävely-ystävälliseksi lentokenttäkaupungiksi, joka on kuitenkin luonnon keskellä. Nyt tätä työtä jatketaan laatimalla asemakaavan muutosluonnos, johon alueen tulevat kaavat pohjautuvat.

Kaavamuutosalue sijaitsee Veromiehen ja Lentokentän kaupunginosissa Aviapolis-aseman ja lentoaseman välillä. Alue rajautuu etelässä Tikkurilantiehen, lännessä Turbiinitiehen ja Tietotiehen, idässä Teknobulevardiin ja pohjoisessa lentoasemaan. Alueen laajuus on n. 60 ha. Aviapolis-aseman lähitienoo on suurelta osin metsää, kun lähempänä lentoasemaa maisemaa hallitsevat laajat pysäköintialueet.

Kaavatyön tavoitteet:

  • Tehdään ainutlaatuista kaupunkiympäristöä lentokentän kainaloon, missä luonto on tärkeässä ja näkyvässä roolissa: jotain, mitä ei ole missään muualla.
  • Tehdään yhdessä Aviapoliksesta uudenlainen lentokenttäkaupunki, jonka kuuluisuus tulee kumpuamaan asumisen, kaupan, yöelämän, julkisten toimintojen ja kulttuuritapahtumien sekoittuneisuudesta aivan lentokentän lähellä.
  • Tehdään lentokenttäkaupunki, joka luo tulevaisuudelle uuden kaupunkimallin. Suunnitelman punaisena lankana on luonnon, kaupungin ja lentoaseman yhdistäminen eloisaksi lentokenttäkaupungiksi.

Tavoitteisiin päästään seuraavien periaatteiden avulla:

  • Jalankulkijoille korostetun laadukas ja luonteeltaan vaihteleva reitti lentoterminaalilta etelään. Luonto vahvasti osaksi kaupunkiympäristöä
  • Kaupunkielämän erilaisten paikkojen, solmukohtien, sarja kävelyreitin varrelle
  • Liikkumisessa korostuvat joukkoliikenne, kävely ja pyöräily
  • Rakennuspaikat ja tontit sijoittuvat em. periaatteiden mukaisesti
  • Aviapoliksen ydin, ”Aviapolis Core”, elää 24/7 ympäri vuoden
  • Liikkumisen verkosto koostuu neljästä erilaisesta reittityypistä: joukkoliikenteen bulevardista, lähes kylämäisistä kotikaduista, lentoasemalle johtavasta jalankulkureitistä ja metsäkäytävistä.
  • Korttelisuunnitelmat pohjautuvat ihmisen, luonnon, yhteisöllisyyden ja kulttuurin yhteiseloon, ihmisen mittakaavaan, rakennusten maantasokerrosten elävöittämiseen ja erilaisiin rakennustypologioihin.

Kaavatyö pohjautuu Aviapolis Core -viitesuunnitelmaan (“A Walk-Friendly Airport City in Nature”) / C. F. Möller Architects. Alueen maanomistajat teettivät C. F. Möller Architects -toimistolla Aviapolis Core -viitesuunnitelman talven 2018-2019 aikana. Viitesuunnitelma käsiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 1.4.2019. Lautakunta piti hyvänä etenkin luonnon korostamista osana kaupunkirakennetta.

Maanomistajat

Alueen maanomistajat ovat LAK Real Estate Oy/Finavia oyj, Kiinteistö Oy Aviatontti IV, Antilooppi Ky, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Technopolis Oyj, Skanska CDF Oy, NCC Property Development Oy, Keva, Uudenmaan ELY-keskus sekä Vantaan kaupunki.

Kaavan nro 052400 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma luonnoksesta 7.6.2019

Kirje 7.6.2019

Listateksti kokonaisuudessaan

Viitesuunnitelma "A walk-friendly airport city in the nature"

Lisätiedot

Merja Häsänen
asemakaava-arkkitehti
050 302 8958
merja.hasanen@vantaa.fi

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Arja Lukin
projektijohtaja
043 825 3621
arja.lukin@vantaa.fi

Julkaistu: 27.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter