Aviapolis Core -viitesuunnitelma (nro 052400)

Aviapoliksen aseman seudulle työpaikkoja, asumista ja palveluita

Alueen maanomistajat, kiinteistökehittäjät ja rakennusliikkeet ovat yhdessä Vantaan kaupungin kanssa tilanneet arkkitehtitoimisto C. F. Möller Sverige AB:lta Aviapolis Core -viitesuunnitelman, jossa on tutkittu Aviapoliksen aseman seudun kaupunkirakennetta, kaupunkikuvaa ja imagoa sekä ideoitu ratkaisuja monikäyttöisiin tiloihin. Viitesuunnitelma mahdollistaa erilaisia keskustatoimintoja ja asumista jopa 5000 asukkaalle. Suunnitelma toimii pohjana keväällä 2019 alkavalle alueen asemakaavaluonnostyölle.

Suunnittelualue sijaitsee Veromiehen kaupunginosassa, ja kattaa lentokenttäaluetta ja kaavarunkoaluetta sekä Kehäradan Aviapoliksen ja Lentokentän asemat. Suunnittelualuetta rajaa etelässä Plootukallio, lännessä Turbiinitie, pohjoisessa lentoaseman terminaalialue ja idässä Lentoasemantie ja Teknobulevardi. Viitesuunnitelman pohjalta tehtävän asemakaavaluonnoksen rajaus on tätä pienempi ja tarkentuu kaavatyön aikana.

Aviapolis Core on kansainvälinen ja vilkas liikenteen solmukohta, joka tarjoaa monipuoliset edellytykset muun muassa toimitila- ja hotellihankkeille. Alueelle on rakennettu Vantaan laajinta, yhtenäistä työpaikka- ja varastoaluetta. Kaupunginosaa halkovat ja sivuavat tiet ovat ajan kuluessa muuttuneet maisemaa hallitseviksi elementeiksi niin äänimaailmaltaan kuin laajuudeltaan. Katuverkko on harva ja korttelikoko valtaisa.

Suunnittelualueelta löytyy hotelli, toimistorakennuksia, asemarakennus, huoltokuilurakennus sekä rakentamatonta ympäristöä. Alueelle on tarkoitus rakentaa asuintaloja, palveluja ja puistoja sekä lisää hotelleja ja toimistoja. Joukkoliikenteen solmukohta, bussiterminaali syntyy juna-aseman eteläisen sisäänkäynnin viereen.

Maanomistajat

Alueen maanomistajat ovat LAK Real Estate Oy/Finavia oyj, Kiinteistö Oy Aviatontti IV, Antilooppi Ky, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Technopolis Oyj, Skanska CDF Oy, NCC Property Development Oy, Keva, Uudenmaan ELY-keskus sekä Vantaan kaupunki.

Kaavan nro 052400 asiakirjat

Listateksti kokonaisuudessaan

Viitesuunnitelma "A walk-friendly airport city in the nature"

Lisätiedot

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Arja Lukin
projektijohtaja
043 825 3621
arja.lukin@vantaa.fi

Merja Häsänen
asemakaava-arkkitehti
050 302 8958
merja.hasanen@vantaa.fi

Julkaistu: 27.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter