Aviapoliksessa Grand Wing -alueen kokonaissuunnitelma (nro 002420)

Suunnittelualue

Kaavamuutosalue sijaitsee Veromiehen kaupunginosassa. Suunniteltava alue on kortteli 52300. Aluetta rajaa etelässä Kehä III, idässä Tammiston kauppatie, lännessä Rälssitie ja pohjoisessa Äyritie. Kehä III:sen toisella puolella sijaistee Flamingo ja Jumbo. Aviapoliksen rautatieasemalle on matkaa n. 1,6 km ja lentoasemalle n. 2,5 km.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Koko alueelle tehdään kokonaissuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan pienempiä asemakaavamuutoksia. Asemakaavamuutos laaditaan osoitteista Äyritie 4 ja 6 ja näistä on kaavamuutoshakamukset jätetty.

Maanomistajan tavoitteet

Osoitteet Äyritie 4 ja 6 omistaa Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj. Heidän tavoitteenaan on mahdollistaa alueelle hotellin, elämyskeskuksen, toimistojen ja asuntojen toteuttaminen.

Osoitteet Äyritie 2 ja Tammiston kauppatie 22 omistaa Kiinteistö Oy Auramo-Talo. Kaavaluonnoksessa tutkitaan, mikäli lisärakentaminen on mahdollista Auramon omistamalle maalle. Auramon molemmat kiinteistöt ovat Vantaan modernin teollisen rakennusperintöselvityksen mukaan luokiteltu arvokkaiksi, Tammiston kauppatie 22 luokassa 1 ja Äyritie 2 luokassa 2. Kiinteistöille laaditaan rakennushistoriaselvitys.

Kaupungin tavoitteet

Kaupungin tavoitteena on kaupunkimainen, elävä kortteli, jossa on sekoitettuja toimintoja ja jossa historiallisesti arvokkaat rakennuksen osat säilytetään. Rälssitie on osa Veromiehen aluetta kiertävää kiinnostavuuden kehää. Kiinnostavuuden kehän on tarkoitus olla erityisesti jalankulkuun ja pyöräilyyn houkuttelevaa aluetta. Tässä kohtaa kiinnostavuuden kehää on tarkoitus luoda Veromiehen alueelta sujuva kävely-yhteys Jumbon alueelle. Tämän takia tavoitteena on myös tuoda toimintaa, sisäänkäyntejä ja ihmisvirtoja Rälssitielle.

Kaavamuutos on kaupunkisuunnittelun työohjelmassa keväälle 2019.

Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.

Kaavan nro 002420 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.5.2019

Kuulemiskirje 21.5.2019

Tämä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee myös kaavamuutoshakemusta nro 002421, Äyritie 4.

Lisätietoja

Carina Ölander
asemakaava-arkkitehti
043 826 7039
carina.olander@vantaa.fi

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Julkaistu: 21.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter