Annefred eteläinen Veromiehessä (nro 002373)

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2020 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 10.3.2021

Havainnekuva

Annefredin nykyisin rakentamattomasta alueesta toteutuu kaavan myötä vetovoimainen ja urbaani asuinalue. Arjen helppoutta alueelle tuo sijainti ratikkalinjan, Jumbon ja lentokentän lähellä sekä uuden koulun ja päiväkodin vieressä. Veromiehen yksi laadukkaimmista puistoalueista sekä alueen sisälle muodostuvat aukiot ovat kiinteä osa asukkaiden lähiympäristöä, tarjoten monipuolisia toimintoja sekä vehreitä näkymiä asunnoista.

Sijainti

Kaavamuutosalue sijaitsee Veromiehen kaupunginosassa. Alue rajautuu pohjoisessa osin Manttaalitiehen sekä nykyisen kaavan mukaisen Manttaalipuiston pohjoisreunaan, etelässä Äyritiehen, itäosassa Manttaalikujaan sekä lännessä rakenteilla olevaan kortteliin 52127. Aviapoliksen rautatieasemalle on matkaa n. 1,5 km ja lentoasemalle n. 2,5 km. Alue sisältää kokonaan kaavamuutoshakemuksen 002373 sekä osan kaavamuutoshakemuksen 002389 alueesta.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Suunnittelualueelle toteutuu kaavan myötä monimuotoisia ja kaupunkimaisia asuinkortteleita n. 1200 asukkaalle, 2 kpl pysäköintitaloja, monitoimirakennus Atomi, jonne sijoittuvat päiväkoti, yhtenäiskoulu ja nuorisotila sekä laaja puistoalue virkistysreitteineen. Toimintojen sekoittuneisuutta asuinkortteleihin tuodaan keskittämällä kortteleiden kivijalkaan asukkaiden yhteistilat, harrastustilat, liiketilat sekä mahdolliset työtilat. Alueen halki kulkee Rälssitie, joka on osa ns. kiinnostavuuden kehää ja josta rakentuu urbaani, kaupunkielämää kuhiseva reitti.

Tämän kaavamuutoksen ulkopuolelle jäävä Tikkurilantie rakennetaan tulevaisuudessa bulevardiksi. Myöhemmin kaavoitettavaksi jäävät myös työpaikkarakentamista ja kaupallisia palveluita sisältävät korttelit alueen pohjoisosassa.

Suunnittelun tavoitteena on ollut muodostaan alueesta kävelijäystävällinen, elävä ja urbaani tulevaisuuden laadukas asuinalue, jossa vehreys, ekologisuus ja resurssiviisaus ovat voimakkaasti läsnä. Ympäristön sekä fyysinen että toiminnallinen monipuolisuus on ollut osa suunnittelua jo kaavaluonnosvaiheessa.

Asuinrakennusten korttelit ovat umpikortteleita, joilla luodaan kaupunkimaisuutta, rakentamisen tehokkuutta sekä liikenteen ja ympäristön rakentamisen melulta suojaavia vehreitä sisäpihoja. Kaupunkikuvallista monimuotoisuutta kortteleihin tuovat vaihtelevat kerrosluvut (II1/2-VIII), rakennusten erilaiset massoittelut ja ominaispiirteet (kerrostalot, rivitalomaisuus, townhouse) sekä mm. vaihtelevat kattomuodot ja julkisivujen erilaiset käsittelytavat.

Kaupunkivihreän ja luonnon monimuotoisuutta alueella vahvistavat puolestaan dynaamiset istutukset, metsäiset korttelipihat, taskupuistot ja katualueiden ja puistojen hulevesiratkaisut.

Kortteleiden autopaikat sijoitetaan LPA-kortteleihin, mikä osaltaan lisää korttelipihojen vehreyttä. Yhteisöllisyyttä ja elävyyttä luodaan etenkin alueen aukioille, joiden reunoille keskitetyt asukkaiden yhteistilat sekä aukioiden muut toiminnot keräävät alueen asukkaat yhteen ja toimivat kohtaamisen ja oleskelun paikkoina.

Yhteisöllisyyttä vahvistavat myös yhteiset korttelipihat sekä maantasoasuntojen etupihat kohtaamisen paikkoina reittien varrella.

Resurssiviisaus ja ekologisuus näkyvät alueelle mm. kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen suosimisena, resurssiviisaina ratkaisuina rakentamisessa sekä puiston ja katualueiden hulevesien hallinnan toteuttamisena luonnonmukaisin menetelmin. Molempien LPA-talojen katoille rakennetaan vähintään 40% kattopinta-alasta viherkattoa. Rakennuslupaa haettaessa tulee esittää hiilijalanjälkilaskelma sekä varautua uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

Suunnittelu pohjautuu kansainvälisessä Aviapolis Urban Blocks (AUB) -ideakilpailussa yhtenä parhaista palkittuun ehdotukseen, jota on työstetty luonnosvaiheessa eteenpäin ehdotuksen tekijöiden, Mandaworks AB:n ja MASSLab LDA:n kanssa. Kilpailu ratkaistiin 1.9.2017. Tarkempaa suunnittelua asemakaavan muutosta varten on jatkettu yhteistyössä YIT Rakennus Oy:n ja Ark-House arkkitehdit Oy:n kanssa. Pihasuunnittelun osalta työssä oli mukana Aino Landscaping Oy.

Kaavan nro 002373 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 3.11.2020
Kaupunkisuunnittelulautakunta 3.11.2020

Rakentamistapaohje 3.11.2020

Viitesuunnitelma 11.8.2020

Rakentamistapaohje 11.8.2020

Liite 4. Havainnekuvat

Liite 5. Annefred eteläinen taideohjelma

Meluselvitys, Annefred eteläinen 19.5.2020

Koonti Annefred eteläisen oas-vaiheen mielipiteistä

Koonti asemakaavaluonnoksen (AUB-alue, nro 052500) lausunnoista

Osallistumis- ja arviointisunnitelma 10.10.2019

Linkki Aviapolis Urban Blocks asemakaavaluonnoksen sivulle (nro 052500)

Lisätietoja

Charlotta Tanner
Asemakaava-arkkitehti
050 312 1840
charlotta.tanner@vantaa.fi

Jonna Juusola
Asemakaavasuunnittelija
050 302 8995
jonna.juusola@vantaa.fi

Julkaistu: 9.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter