Mikkolan kerrostaloalue laajenee (nro 002290)

Kaupunginvaltuusto on 20.9.2021 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 17.11.2021

Havainnekuva

Pihkalantien varrelle rakennetaan kahdeksan uutta kerrostaloa. Rakennusten korkeudeksi sallitaan 5–8 kerrosta ja korkeimmat kaksi rakennusta sijoittuvat Pihkalantien ja Kaakkoisväylän risteyksen nurkalle sekä Saturnuksenrinteen varrelle. Alueelle tulee arviolta 350 asuntoa.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaavamuutos mahdollistaa kahdeksan uuden kerrostalon sijoittamisen Pihkalantien varrella, Kaakkoisväylän eteläpuolella sijaitsevaan kortteliin 82009. Alueelle on mahdollista sijoittaa 20 450 kerrosneliömetrin (kem²) verran uutta asuinrakentamista.

Rakentaminen painottuu Pihkalantien varrelle, rajaten katutilaa. Rakennusten korkeudeksi sallitaan 5–8 kerrosta ja korkeimmat kaksi rakennusta sijoittuvat Pihkalantien ja Kaakkoisväylän risteyksen nurkalle sekä Saturnuksenrinteen varrelle.

Kaakkoisväylänpuiston laidalla rakentaminen muodostuu pistetaloista, jotka rajoittavat näkymiä mahdollisimman vähän.

Asuinkorttelin sisäistä viihtyisyyttä lisää laaja oleskelupihojen kokonaisuus, johon liittyy tonttien yhteinen hulevesipiha.

Asemakaavamuutoksen myötä kortteli 82009 laajenee voimassa olevan yleiskaavan (2007) mukaiselle kerrostaloalueelle, joka on nykyisessä asemakaavassa osoitettu lähivirkistys- ja katualueiksi.

Kaupungin omistaman, rakentamatta jääneen tontin 2 rajoja muutetaan, tehokkuutta nostetaan ja se liitetään osaksi uutta rakentamisen kokonaisuutta.

Pihkalantien katualueiden rajat muutetaan vastaamaan vuonna 2015 tehtyä ja kaavatyön yhteydessä päivitettyä Pihkalantien yleissuunnitelmaa. Kaava mahdollistaa myös alikulun sijoittamisen päivitetyssä Pihkalantien yleissuunnitelmassa osoitetulle paikalle.

Kaavamuutoksen yhteydessä on pyritty säilyttämään Kaakkoisväylänpuiston alue mahdollisimman leveänä. Kaavamuutosalueen läpi, Pihkalantien suuntaisesti kulkeva ulkoilureitti korvataan Pihkalantiehen liittyvällä pyöräily- ja kävelyreitillä. Korttelialue on mäkinen ja laskee kaakkoon Pihkalantietä kohti.

Noin puolet asukaspysäköinnistä sijoitetaan maantasoon ja puolet rinnekohtiin osoitetuille pysäköintikansille. Alueelle tulee arviolta 350 asuntoa ja 700 asukasta (1 asukas/35 kem²).

Hakija ja maanomistus

Vantaan kaupunki, Sato-asunnot Oy

Valmistelu

Kaupungin asiantuntijoiden lisäksi kaavan valmisteluun on osallistunut Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy Sato-Asunnot Oy:n konsulttina. Kaava on tehty kaupungin työnä.

Kaavan nro 002290 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 17.8.2021
Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.8.2021

Meluselvitys, 11.1.2021, Sitowise Oy

Luontoselvitys, 2.7.2020, Ramboll

Pihkalantien yleissuunnitelma, 28.9.2015, Ramboll

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.4.2020, päivitetty 18.1.2021
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 18.1.2021, koska kartoissa oli erehdyksessä mukana pala kiinteistöä 92-82-14-1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.12.2020
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 1.12.2020, koska kaavamuutosalueetta on pienennetty rajaamalla kaavateknisestä syystä pois osa kiinteistöstä 92-401-0009-0015. Samalla täsmennettiin tonttien numerointia, kaavan hakijoiden tietoja ja tarkennettiin tavoitellun kerrosalan määrä. Lisäksi päivitettiin Vantaan palvelupisteiden yhteystiedot ja kaavan aikataulu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 8.4.2020

Esittely Mikkolan laajennuksesta pdf

Lisätietoja

Linnea Löytönen
asemakaava-arkkitehti
040 487 1184
linnea.loytonen@vantaa.fi

Julkaistu: 4.1.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter