Mikkolan kerrostaloalue laajenee (nro 002290)

Ilmakuva Mikkolasta

Kaavamuutosalue sijaitsee Kaakkoisväylän ja Pihkalantien risteyksessä. Alustava suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kaakkoisväylään, idässä Pihkalantiehen ja Matarinmetsään, etelässä Matarin omakotitalokortteleihin 80107 ja 80109 ja lännessä Saturnuksenrinne-tiehen sekä kerrostalokortteliin 82005. Suunniteltavaan alueeseen kuuluvat korttelin 82009 tontit 1 ja 2, osa Kaakkoisväylänpuistosta, sekä Pihkalantien ja Kaakkoisväylän katualueita.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa noin 19 000 kerrosneliömetrin laajennus asuinkortteliin olemassaolevien 4 100 kem²lisäksi. Uuden asuntorakentamisen suunnitellaan olevan enintään 8-kerroksista. Tarkempi tonttien ja rakennusten lukumäärä, korkeus ja sijoittelu ratkaistaan asemakaavatyön edetessä.

Kaupungin tavoitteet

Tavoitteena on sijoittaa alueelle kilpailukykyisiä asuntoja. Kaakkoisväylänpuiston viher- ja ulkoiluyhteydet Maarukanmetsään ja Matarinpuistoon sekä Saturnuksentielle säilytetään. Kaavatyössä huomioidaan myös vihertehokkuus.

Maanomistus ja hakijat

Kaupunki omistaa koko asemakaava-alueen, lukuun ottamatta Sato Oyj:n tonttia.

Kaavan asiakirjat nro 002290

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 8.4.2020

Esittelyvideo (n. 11 min.) Mikkolan laajennuksesta.

Esittely Mikkolan laajennuksesta pdf

Lisätietoja

Linnea Löytönen
asemakaavasuunnittelija
040 487 1184
linnea.loytonen@vantaa.fi

Julkaistu: 5.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter