Mikkolan kerrostaloalue laajenee (nro 002290)

Ilmakuva Mikkolasta

Suunnittelualueen sijainti

Kaavamuutosalue sijaitsee Kaakkoisväylän ja Pihkalantien risteyksessä. Alustava suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kaakkoisväylään, idässä Pihkalantiehen ja Matarinmetsään, etelässä Matarin omakotitalokortteleihin 80107 ja 80109 ja lännessä Saturnuksenrinne-tiehen sekä kerrostalokortteliin 82005. Suunniteltavaan alueeseen kuuluvat korttelin 82009 tontit 2 ja 3, osa Kaakkoisväylänpuistosta, sekä Pihkalantien ja Kaakkoisväylän katualueita.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa noin 21 000 kerrosneliömetrin (kem²) laajuinen uusi asuinrakentaminen. Noin 4 100 kem² olemassaolevat rakennukset mukaan lukien kaava mahdollistaa noin 25 000 kem² rakentamisen. Uuden asuntorakentamisen suunnitellaan olevan enintään 8-kerroksista. Tarkempi tonttien ja rakennusten lukumäärä, korkeus ja sijoittelu ratkaistaan asemakaavatyön edetessä.

Kaupungin tavoitteet

Tavoitteena on sijoittaa alueelle kilpailukykyisiä asuntoja. Kaakkoisväylänpuiston viher- ja ulkoiluyhteydet Maarukanmetsään ja Matarinpuistoon sekä Saturnuksentielle säilytetään. Kaavatyössä huomioidaan myös vihertehokkuus.

Maanomistus ja hakijat

Kaupunki omistaa koko asemakaava-alueen, lukuun ottamatta Sato-Asunnot Oy:n omistamaa tonttia 092-082-0009-0003. Hanke on aloitettu kaupungin omasta aloitteesta. Kaavan yhteydessä toteutetaan myös Sato-Asunnot Oy:n korttelin 82009 tontille 3 hakema kaavamuutos.

Kaavan asiakirjat nro 002290

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.12.2020
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 1.12.2020, koska kaavamuutosalueetta on pienennetty rajaamalla kaavateknisestä syystä pois osa kiinteistöstä 92-401-0009-0015. Samalla täsmennettiin tonttien numerointia, kaavan hakijoiden tietoja ja tarkennettiin tavoitellun kerrosalan määrä. Lisäksi päivitettiin Vantaan palvelupisteiden yhteystiedot ja kaavan aikataulu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 8.4.2020

Esittely Mikkolan laajennuksesta pdf

Lisätietoja

Linnea Löytönen
asemakaavasuunnittelija
040 487 1184
linnea.loytonen@vantaa.fi

Julkaistu: 1.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter