Viinikkalassa Voudintielle liikerakennuksia (nro 002054)

Viilatehdas ja onkijat

Suunniteltavaan alueeseen kuuluu Voudintie 1:ssä sijaitseva kiinteistö Kehä III:n ja Vantaankosken entisen viilatehtaan välissä.

Voudintie 1:ssä sijaitseva kortteli 41202 halutaan muuttaa yleisten rakennusten korttelialueesta (Y) kiinteistön nykyisen ravintolatoiminnan (Kuninkaan Kartano) mukaiseksi liikerakennusten tms. korttelialueeksi. Korttelin rajat ja nykyinen asemakaavoitettu kokonaisrakennusoikeus säilyisivät ennallaan.

Korttelissa sijaitseva ja asemakaavalla suojeltu vanha rakennus on muutettu v. 2006 ravintolaksi ja rakennusta on laajennettu useassa vaiheessa. Rakennus on sitä ennen ollut Vantaan kaupungin ruotsinkielisenä kansakouluna ja sittemmin kaupungin kurssikeskuksena. Ravintolan viimeisin muutos- ja laajennushanke on toteutettu v. 2018. Rakennuksen käyttötarkoitus ei vastaa nykyistä asemakaavaa, mikä hankaloittaa kiinteistön nykyisen toiminnan kehittämistä.

Hakija ja maanomistus

Tilausravintola Kuninkaan Lohet Oy (ent. Kiinteistö Oy Kuninkaantien Viilatehdas).

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 2.4.2020

Lisätietoja

Jukka Köykkä
kaavasuunnittelija
050 302 9283
jukka.koykka@vantaa.fi

Julkaistu: 5.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter