Vaikutusten arvioinnit yleiskaavassa

Sanapilvi

Vaikutusten arviointi on olennainen osa maankäytön suunnittelua. Yleiskaava 2020 työtä tehtäessä on arvioitu ennakkoon kaavan ja sitä koskevien vaihtoehtojen toteuttamisen merkittävät vaikutukset.

Ehdotukseen tehtyjen muutoksien myötä vaikutusten arvioinnit päivitettiin

Arvioinneissa on lisäksi huomioitu ehdotuksesta saatujen lausuntojen palaute. Osa päivityksistä on tehty lisäliitteinä alkuperäiseen ja osa siten, että on päivitetty koko arviointi. Yksi arvioinneista on kokonaan uusi Natura-arviointi. Arvioinneista on koottu tiivistelmät yleiskaavan selostukseen.

Tälle sivulle on koottu kaikki YK0048 Yleiskaava 2020 vaikutusten arvioinnit.

Lue myös YK0048 Yleiskaava 2020 Yleiskaavaselostus 16.11.2020

Vaikutukset kulttuuriympäristöön, päivitys 28.09.2020

Asumisen ratkaisujen vaikutusten arviointi 28.9.2020

Elinkeinopoliittisten vaikutusten arviointi 28.9.2020

Ilmastovaikutusten arviointi 16.11.2020

Merkintöjen ja kaupan vaikutusten arviointi, 31.5.2019

Kaupan vaikutusten arvioinnin päivitysliite 28.9.2020

Liikenteellisten vaikutusten arviointi 25.06.2019

Liikenteellisten vaikutusten arvioinnin liitteet 25.06.2019

Liikenteellisten vaikutusten arvioinnin päivitysliite 28.09.2020

Melu- ja ilmanlaatuvaikutusten arviointi 16.11.2020

Taloudellisten vaikutusten arviointi 28.9.2020

Sosiaalisten vaikutusten arviointi 28.09.2020

Luontovaikutusten arviointi 19.10.2020

Luontovaikutusten arviointi 19.10.2020, liitteet

Yleiskaavaehdotuksen Natura-arviointi

Vantaan yleiskaavan hankkeiden liikenne-ennusteet 2.10.2018

Vantaan yleiskaavan hankkeiden liikenne-ennusteet 2.10.2018 Liite 4 Joukkoliikenteen hankekortit

Vantaan yleiskaavan hankkeiden liikenne-ennusteet 16.10.2018 Liite 3 Autoliikenteen hankekortit

Baanaverkko Vantaalla 17.1.2019

Maantie 152 välillä Hämeenlinnanväylä–Tuusulanväylä, Aluevaraussuunnitelma, Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ympäristöriskejä mahdollisesti aiheuttavien toimintojen vaikutustenarviointi 13.11.2019

Lisätietoja:

yleiskaava@vantaa.fi

Julkaistu: 9.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter