Uusi yleiskaava vahvistaa keskustoja

Koko Vantaan yleiskaavalla kaupunki ohjaa maankäytön kehitystä. Tavoitevuosi on 2050. Suunnitelman taustalla ovat mm. kaupungistuminen ja vahvan kasvun jatkuminen, kestävyyden kaikki näkökulmat sekä segregaation uhka.

Yleiskaava ohjaa kaupungin kasvun nykyiseen kaupunkirakenteeseen sitä eheyttäen ja uudistaen. Kasvu painottuu erityisesti keskuksiin, joista varsinkin pääkeskukset Tikkurila, Aviapolis ja Myyrmäki vahvistuvat ja laajenevat merkittävästi. Vahvinta kasvu on Vantaan ratikan varrella, mutta joukkoliikenne täydentyy myös muilla yhteyksillä ja solmukohdilla. Uusina asemanseutuina mukana ovat Kivistön keskustan laajennus Lapinkylän asemalle, Vallinojan asemanseutu pääradan varressa sekä Länsisalmen metroasema Östersundomissa.

Yleiskaavaan on määritelty riittävästi työpaikka- ja asuntorakentamista. Työpaikkoja sijoittuu sekä keskuksiin että työpaikka-alueille. Lentomelualueista merkittävä osa on varattu työpaikkarakentamiseen, koska uutta asumista niille ei voi sijoittua. Asuntorakentaminen painottuu keskuksiin ja tiiviimmille alueille. Pientaloalueiden täydentymistä on hyvin maltillisesti. Palvelujen sijoittumisesta yleiskaava ohjaa vain tilaa vievimpiä kuten urheilupuistoja. Muilta osin tavoite riittävistä palveluista on nostettu yleiskaavamääräyksiin. Lähipuistoja ja virkistysalueita tulee varata riittävästi ja rakentamisen tulee olla vihertehokasta.

Yleiskaava turvaa vantaalaisen kulttuuriympäristön, luontoarvot ja viherrakenteen.

Hyväksyttävä yleiskaava koostuu kolmesta oikeusvaikutteisesta kartasta: kaavakartasta ja kahdesta liitekartasta. Yleiskaavaan kuuluu lisäksi selostus, joka avaa kaavan ratkaisuja ja sen tueksi on laadittu useita vaikutusten arviointeja ja selvityksiä. Yleiskaavaan tehty palautteen ja arviointien pohjalta täsmennyksiä, jotka koskevat muun muassa pientaloalueiden turvaamista, joen varren suojelua, kaupan ja liikenteen määräyksiä sekä ratikan linjausta. Kaupunginhallitus esitti valtuustolle yleiskaavan hyväksymistä.

Kaupunginhallitus 16.11.2020,

Lisätietoja:

yleiskaava@vantaa.fi

Julkaistu: 18.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter