Maantien 152 toteuttamisesta on laadittu aluevaraussuunnitelma

Maantien 152 toteuttamisesta välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä on laadittu aluevaraussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskuksen, Vantaan kaupungin sekä Tuusulan kunnan toimesta. Hankkeen tavoitteena on muodostaa uusi tieyhteys kyseiselle välille.

Aluevaraussuunnitelman laatiminen liittyi Vantaan sekä Tuusulan kaavoitukseen ja osana sitä hankkeen vaihtoehtoja tutkittiin myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). Keväällä 2020 valmistui arviointimenettelyn tulokset kokoava YVA-selostus, joka toimii joulukuussa 2020 valmistuneen aluevaraussuunnitelman parina. Hankkeen lähtökohdat, olosuhteet ja vaikutukset on kuvattu yksityiskohtaisesti YVA-selostuksessa, kun taas aluevaraussuunnitelma puolestaan keskittyy valittuun liikenteelliseen ratkaisuun. Aluevaraussuunnitelmassa on siis esitetty toimenpiteet ja niiden aluevaraukset vaikutusarviointeineen uuden tieyhteyden toteuttamiseksi.

Lue aluevaraussuunnitelma kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:

yleiskaava@vantaa.fi

Julkaistu: 8.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter