Hämeenlinnanväylän tiealue sekä Palotien ja Yhtiönkujan alue (nro 161800)

Kaava-alueen rajaus.

Kehä II:n tievarauksen paikalle suunnitellaan yhdyskatua Hämeenlinnanväylältä Vanhalle Kaarelantielle, jonka risteykseen tulisi kiertoliittymä.

Palotien ja Yhtiönkujan alue on tarkoitus asemakaavoittaa täydentäen nykyiseen käyttöön asuin ja yritysalueeksi. Kaarelan vpk:n talo säilyy. Yhtiönkujalla maantien alue pienenee, jolloin Toyotan tonttia voidaan laajentaa. Samalla Vanha Kaarelantie 26:n hoitokodin tontti muutetaan yleisten rakennusten korttelialueesta tarkoituksensa mukaisesti palvelurakennusten korttelialueeksi.

Sijainti

Alue Helsingin kaupungin rajan ja Vanhan Kaarelantien välissä sekä Hämeenlinnanväylä, Kaivokselan eritasoliittymä, Laitilantie, Laitilankuja, Palotie, Vanha Kaarelantie ja Yhtiönkuja.

Nykytilanne

Kaava-alueella on Hämeenlinnanväylä, Kaarelan vpk:n talo, 20 asuintaloa, 4 toimitaloa ja hoitokoti. Kehä II on poistumassa Uudenmaan maakuntakaavasta (maakuntavaltuusto 25.8.2020).

Kuninkaantammen eritasoliittymä on välttämätön Helsingin Kuninkaantammen rakentamisen johdosta, jotta jo nyt ruuhkaisen Kaivokselan liittymän ja Vaskivuorentien toimivuus voidaan turvata. Vantaan hyväksytyssä yleiskaavassa on esitetty yhdyskatu Hämeenlinnanväylältä Vanhalle Kaarelantielle

Kårbölen kylä mainitaan 1417. Vanha Kaarelantie ja Yhtiönkuja ovat vanhaa Nurmijärven maantietä, jonka varrella näkyy asutusta Senaatin kartassa 1870-luvulla. Myös Palotie ja Laitilantie ovat vanhoja teitä. Kaavaalueen vanhin säilynyt rakennus on 1930-luvulta. Palotie 5, 9 ja 10, Vanha Kaarelantie, Palotie ja Laitilantie ovat rakennusperintökohteita. Kaava-alueelta ei tunneta muinaisjäännöksiä.

Palotie 1:n kohdalla on pieni keltamataraesiintymä. Alueella ei ole muita arvokkaita luontokohteita.
Linjaa 39 liikennöidään 8/2021 alkaen tiheästi sähkönivelbusseilla Eira – Kamppi – Pitäjänmäki – Myyrmäki.

Kadunnimiä voidaan tarkistaa asemakaavan yhteydessä.

Kaavan nro 161800 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset
Selostus
Kaupunkiympäristölautakunta 9.11.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.1.2021, tarkistettu 1.3.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.1.2021, tarkistettu 5.2.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.1.2021

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 4.11.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter