Pähkinärinteen kaavarunko (nro 014900)

Havainnekuva alueesta

Suunnittelualue

Kaavarunkoalue sijaitsee Pähkinärinteessä Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien koillisnurkassa. Suunnittelualuetta rajaavat pääpiirteissä Vidintie idässä, Rajatorpantie etelässä, Hämeenkyläntie lännessä ja Santamäentie pohjoisessa.

Kaavarunkotyö tukee asemakaavoitukselle asetettuja tavoitteita:

Työ lisää täydennysrakentamista olemassa olevilla alueilla palvelujen tuntumaan runkolinjojen varrelle resurssiviisaasti ja lähiluontoa vaalien. Kaavarunkotyössä tavoitteena on kerroksellinen, tiivis ja alueelle ominainen kaupunkikuva, hyvä ja kohtuuhintainen arkkitehtuuri, kestävä rakentaminen, uusien energiamuotojen käyttö, pihojen ja viheralueiden kauneus, monimuotoisuus ja hulevesien hallinta. HSL on esittänyt uutta runkolinjaa 300 Myyrmäki-Helsinki Pähkinärinteen kautta.

Kaavarungon teemat:

Kaunis ja laadukas Täydentyvä Pähkinänrinne

  • Osa-alueita: Autioniitty, Karhunkierros, Pähkinänrinteentie 60

Vihreä ja viihtyisä Pähkinänrinne

  • Maisema, hoitotoimenpiteitä
  • Viheryhteydet, parannuksia mm. Karhunkierroksen asuinalueen läpi

Toimiva ja sujuva Pähkinänrinne

  • Palvelurakenne: mm. Päiväkoti kiulukanpolulle
  • Liikenne: Kevyen liikenteen parannuksia
  • Risteysten luonne

Kaavarungon nro 014900 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.3.3021, tarkistettu 15.3.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.3 2021

Lisätietoja

Anders Hedman
asemakaava-arkkitehti
050 302 9167
anders.hedman@vantaa.fi

Julkaistu: 25.2.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter