Liike- ja tuotantotilaa Hämeenkylään Ainontielle (nro 002484)

Kaavamuutosalue sijaitsee Myyrmäen suuralueella Hämeenkylän kaupunginosassa Kehä III:n ja Vihdintien liittymän lounaispuolella.
Alueeseen kuuluvat korttelin 12300 länsiosa (entinen Tukon keskusvarasto) osoitteessa Ainontie 5 sekä korttelin 12010 koillisosa osoitteessa Ainontie 10. Suunnittelualueen itäpuolella on K-Supermarket

Mitä alueelle suunnitellaan?

Ainontie 5:n maanomistaja on hakenut tontin asemakaavan muuttamista siten, että se mahdollistaisi nk. entisen Tukon keskusvarastorakennuksen muuntamisen tuotantotiloiksi, liiketiloiksi (mm. rautakauppa) sekä varasto- ja toimistotiloiksi nykyistä rakennusta säästäen. Tontin kokonaisrakennusoikeuden määrä 59 000 k-m² säilyisi ennallaan. Siitä rautakaupan, joka on paljon tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa, osuus olisi noin 11 000 k-m². Päivittäistavarakaupan tiloja ei sallita.

Ainontie 10:n asemakaava ajantasaistetaan Vantaan kaupungin aloitteesta vastaamaan poikkeamispäätöksen 12-0062-14-POP mukaisesti toteutunutta tilannetta. Tontille on erillispientalojen sijaan v. 2015 rakennettu kaksikerroksinen luhtitalo ja asemakaavassa osoitettu kokonaisrakennusoikeus on ylittynyt 42 k-m2. Leikkialue on muutettu pysäköintialueeksi.
Ainontie 5:n nykyisen rakennuksen muuntaminen uusiin käyttötarkoituksiin toteuttaa Vantaan Resurssiviisauden tiekarttaa sekä tukee Vantaan tavoitetta vahvistaa kaupungin elinvoimaa edistämällä elinkeinoelämän kehittämistä. Kestävän kehityksen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen mukaisia suunnitteluperiaatteita toteutetaan mm. huomioimalla vihertehokkuus sekä Vantaan kaupungin hulevesiohjelma (Kh 11.5.2009).

Uudenmaan ELY-keskus vastaa Kehä III:n (E18) parannushankkeesta, johon liittyvä rakennussuunnittelu on valmistunut Askiston ja Vihdintien liittymän välisestä osuudesta ja tiealueen tilavaraukset ovat tarkentuneet. Kaavamuutoksessa tutkitaan, onko Kehä III:n maantien alueesta mahdollista liittää osa Ainontie 5:n tonttiin sen koilliskulmassa. Mikäli tontin rajaa voidaan muuttaa, sisältyy kaavamuutokseen tonttijako ja tonttijaon muutos.

Asemakaavamuutos on vuoden 2021 kaavoitusohjelmassa.

Maanomistus

Ainontie 5:n maanomistajan ja kaupungin kesken laaditaan maankäyttösopimus yms. tarvittavat sopimukset.

Kaavamuutoksen nro 002484 asiakirjat

Kuulemiskirje 18.3.2021 Mielipiteet 30.4.2021 mennessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.3.3021

Lisätietoja

Jukka Köykkä
kaavasuunnittelija
050 302 9283
Jukka.Koykka@vantaa.fi

Julkaistu: 17.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter