Yleiskaavan voimaantulo siirtyy

Uusi yleiskaava 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.1.2021, minkä jälkeen hyväksymispäätöksestä oli mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 12.3.2021 mennessä.

Valituksia kertyi 16 kappaletta viranomaisilta, yhdistyksiltä, maanomistajilta ja yksityishenkilöiltä. Valituksissa on nostettu yksityiskohtien lisäksi esiin mm. vuorovaikutuksen riittävyys poikkeustilanteessa, mikä koskee aiheena koko kaavaa.

Aiempi arvio, että yleiskaava 2020 olisi voinut olla osittain voimaan, ei tule toteutumaan vaan voimaantulo on mahdollista vasta hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen. Seuraavaksi hallinto-oikeus pyytää kaupungilta lausunnot saaduista valituksista, minkä jälkeen valituksen jättäneet voivat antaa oman vastineensa lausuntoonsa. Näiden pohjalta hallinto-oikeus linjaa ratkaisunsa erikseen jokaiseen valitukseen.

Yleiskaavoista voimassa on edelleen yleiskaava 2007 sekä Marja-Vantaan osayleiskaava, jotka on koottu ns. yleiskaavayhdistelmäksi. Hyväksytty yleiskaava 2020 toimii tausta-aineistona käynnissä olevissa jatkosuunnitelmissa. Kaupungin karttapalvelimesta löytyy sekä voimassa oleva yleiskaavayhdistelmä että uuden yleiskaavan luonnos, ehdotus ja hyväksytty kaava määräyksineen.

Lisätietoa:

Tutustu karttapalveluun kartta.vantaa.fi

yleiskaava@vantaa.fi

Julkaistu: 30.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter