Lausunnot Helsingin hallinto-oikeudelle yleiskaavasta tehdyistä valituksista

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaava 2020:n 25.1.2021. Kaavan hyväksymisestä käynnistynyt valitusaika päättyi 12.3.2021 ja määräaikaan mennessä kaavasta jätettiin 16 valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen (HHO).

Valitukset ovat olleet kevään aikana lausuntokierroksella kaupungilla. Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnot kokouksessaan 24.5.2021. Seuraavaksi HHO pyytää kaupungin lausuntojen pohjalta muutoksenhakijoilta vielä vastineet ja ratkaisee asian vasta niiden jälkeen, todennäköisesti keväällä 2022.

Hallinto-oikeus arvioi suunnitelmien lainmukaisuutta, ei suunnitteluratkaisuja. Mikäli HHO hyväksyy valituksen, se voi kumota valtuuston päätöksen kokonaan tai osittain, jolloin kumotulle alueelle jäisi voimaan nykyinen yleiskaava.

HHO ratkaisun jälkeen yleiskaava voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä tuoda osittain voimaan. Osittainen voimaantulo on mahdollista vain, mikäli voimaantuloalueeseen ei kohdistu valituksia.

HHOn ratkaisusta on myös mahdollista hakea valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Voit lukea kaupungin lausunnot ja liitteet sekä valitukset ja valituksen liitteet kaupunginhallituksen 24.5. esityslistalta.

Siirry kaupunginhallituksen esityslistalle.

Lisätietoja:

yleiskaava@vantaa.fi

Julkaistu: 25.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter