Korsossa pientaloja Lehmustontielle, osa 2 (nro 002506)

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa kaavamuutosalueelle täydentäviä, korkeintaan kaksikerroksisia pientaloja. Uutta rakentamista on suunnitteilla noin 5 500 k-m². Samana kaavoitetaan uutta katutila.

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Vantaan koillisosassa, Vallinojan kaupunginosissa. Suunniteltava alue sijoittuu Lehmustontien, Naakkakujan, Korppipolun ja Tussinkosken luonnonsuojelualueen väliin. Korson keskustaan on suunnittelualueelta noin 1,7 km

Lähtötiedot

Alueella on tehty vuonna 2019 Lehmustontie 002288 asemakaavamuutosta. Asemakaavamuutoksesta tehtiin valitus luontoselvitysten riittämättömyydestä. Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut 12.2.2021 päätöksellään kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen kortteleiden 88026 ja 88028 osalta, pois lukien rakennetut tontit korttelin 88028 länsiosassa sekä kortteleiden välillä olevan uuden Kiurunkierto katualueen osalta. Selvityksiä on täydennetty ja kumotulle osalle laaditaan asemakaavan muutos Lehmustontie osa 2.

Maanomistus

Suunnittelualue käsittää kaupungin sekä yksityinen maanomistajan omistuksessa olevat rakentamattomat alueet. Vantaan kaupunki omistaa noin puolet kaavoitettava alueen maista.

Kaavan asikirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2021

Vireilletuloilmoitus, kirje 3.12.2021

Mielipiteet 31.12.2021 mennessä.

Korsossa pientaloja Lehmustontielle (nro 002288)

Lisätietoja

Mikel Aizpuru
asemakaava-arkkitehti
050 302 9410
mikel.aizpuru@vantaa.fi

Julkaistu: 3.12.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter