Vantaan ratikka: Hakunilan keskusta (nro 002453)

Asemakaavamuutoksella varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Hakunilantiellä ja Kyytitiellä. Muutos perustuu ratikan katusuunnitelmiin. Kaavassa ei osoiteta uutta rakentamista.

Suunniteltava alue sijaitsee Hakunilan kaupunginosassa, Hakunilan ydinkeskustassa. Alueeseen kuuluu Kyytitien itäosa Lahdentien läheisyyteen asti sekä Kimokujan ja Kyytitien välinen osuus Hakunilantiestä. Kiinteistöt, joiden pinta-alaan muutos vaikuttaa, ovat mukana kaavamuutoksessa.

Asemakaavan muutoksen luonnoksessa:

  • Kiinteistöjen kokonaisrakennusoikeudet eivät muutu lukuun ottamatta seuraavaa kahta kiinteistöä:
    • Korttelin 94019 tontin 31 LPA-alueella oleva liikerakennuksen rakennusoikeus esitetään poistettavaksi.
    • Korttelin 94019 tontin 32 tontin rakennusoikeus esitetään poistettavaksi. Tontin käyttötarkoitus esitetään muutettavaksi huoltoasemarakennusten korttelialueesta (LH) autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) korvaamaan alueelta poistuvaksi esitettyä pysäköintialuetta.
  • Ajoyhteyksiä ja ajoliittymäkieltomerkintöjä muutetaan.

Osa asemakaavamuutoksesta kuuluu myös valmisteilla olevaan asemakaavan muutokseen ”001873 Hakunilan keskustan laajennus 2”, jossa esitetään alueen ratkaisuja, esimerkiksi pysäköintiin liittyen, ratikan asemakaavoja pidemmällä aikavälillä.

Vantaan ratikka on pikaraitiotieyhteys, jota suunnitellaan Mellunmäen metroasemalta Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Raideyhteydellä on tarkoitus lisätä kestävää ja esteetöntä liikkumista, mahdollistaa kaupungin kasvaminen kestävästi joukkoliikenteen varrelle sekä edistää alueellista hyvinvointia ja vetovoimaa. Vantaan ratikasta tulisi toteutuessaan merkittävä osa seudullista raitiotieverkostoa.

Vantaan ratikan yleissuunnitelma valmistui vuonna 2019. Yleissuunnitelmaan pohjautuvassa jatkosuunnitteluvaiheessa Vantaan ratikan reitille laaditaan sen rakentamisen mahdollistavat katu- ja puistosuunnitelmat sekä asemakaavat. Nyt laadittavat asemakaavat ja asemakaavamuutokset perustuvat katusuunnitelmiin.

Asemakaavan valmisteluaineisto 12.1.2022

Luonnoksen asemakaavakartta

Luonnoksen määräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 17.9.2021

Linkkejä ratikan kaavoihin ja suunnitteluun:

Vantaan ratikka

Ratikan asemakaavat (tarkastelualue 062800)

Ratikan kaavarunko (YK0049) 

Ratikan yleissuunnitelma

Ratikan selvityksiä ja aineistoja

Hakunilan keskustan laajennus 2 (nro 001873)

Jätä mielipide

Voit jättää tästä asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta mielipiteen 2.2.2022 mennessä Kirjaamon kautta.

Lisätietoja:

Mari Jaakonaho
Asemakaava-arkkitehti
puhelin 050 302 9411
mari.jaakonaho@vantaa.fi


Julkaistu: 5.1.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter