Työn tavoitteet

Työn tavoitteena on selvittää Kaivokselan 1960-luvun kerros- ja rivitaloalueen suojeluarvot. Alueesta selvitetään rakentamisen historia, taustaa, rakentamisen vaiheet ja valmistuminen. Mitkä olivat alueen kaupunkisuunnittelun alkuperäiset ideat ja ihanteet sekä ominaispiirteet? Kuinka ideat ja ihanteet loppujen lopuksi toteutuivat? Miten rakennukset sijoittuvat maisemaan ja maastoon ja millaisia pihatiloja ja lähiympäristöä tavoiteltiin ja millaiseksi se muodostui?

Selvitetään alueen kehitys sen valmistumisesta nykypäivään ja peilataan vastaavanlaisiin vertailukohteisiin (esim. Pihlajamäki).

Työn tekijät

Työn tekee konsulttina Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehtit Oy/ Stadionark (arkkitehti Mona Scalin, arkkitehti Marika Schalin, puutarha-asiantuntija Mari Saarimaa) alikonsultteinaan Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/ Stadionark (arkkitehti Kristina Karlsson, arkkit.yo Varvara Potassova) ja Maisemasuunnittelu Hemgård (maisema-arkkitehti Gretel Hemgård, maisema-arkkitehti Hiriko Kivirinta, mais.arkkit.yo Leena Antikainen).

Aikataulu

Työ on aloitettu syyskuussa 2008.

Lisätietoja

maisema-arkkitehtiAnne Mäkynen, p. 09 8392 2988
aluearkkitehti Timo Kallaluoto, p. 09 8392 2675
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Julkaistu: 1.9.2008 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter