Vehkalan työpaikka-alueet 1 (nro 250900)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.5.2014
Kaava tullut voimaan 6.8.2014

Kaava-alue sijaitsee Myllymäessä, Kehä III:n pohjoispuolella, valtatie 3:n länsipuolella ja rajautuu pohjoisessa sekä lännessä Petikon virkistysalueeseen.

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa Kehäradan Vehkalan aseman välittömään läheisyyteen työpaikkarakennusten, pysäköinnin sekä katu- ja tiealueiden rakentaminen. Asemakaavamuutoksella tarkistettiin Kehäradan asemakaavaa nro 701100.

Kaavan nro 250900 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.08.2012

Kaava-aineiston lisäksi alueelle on laadittu rakentamisohje

Lisätietoja

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 12.5.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter