Silvastintie 2:ssa on K-Rautakesko Oy:n kaava ajantasalle (nro 002177)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.6.2015
Kaava tullut voimaan 12.8.2015

Suunnittelualue sijaitsee Pakkalassa Kehä III:n, Silvastintien ja Osuustien rajaamalla alueella. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 2000-2001 valmistuneita rautakaupan varasto- ja liikerakennuksia sekä niihin liittyvä pysäköintialue.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kiinteistön maanomistaja on hakenut kaavamuutosta päivittääkseen korttelin käyttötarkoituksen merkinnän vastaamaan nykyistä käyttöä. Nykyisellään kohteessa on liike- ja varastotilaa, mutta voimassa olevalla asemakaavalla kohde on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T).

Alueen käyttötarkoitusta suunnitellaan muutettavaksi nykyisestä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (T) liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Kaavamuutoksella halutaan lain mukaisen siirtymäajan mahdollistamana turvata nykyisten rautakauppatoimintojen jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet.

Miten asemakaava muuttuu?

Kiinteistön rakennusoikeus ei muutu.

Muutostarve liittyy maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen, jonka myötä kaikki yli 2000 kerrosneliömetrin myymälät määritellään 16.4.2015 lähtien vähittäiskaupan suuryksiköiksi kaupan toimialasta riippumatta (MRL 71 a §). Jatkossa maakuntakaava rajoittaa aiempaa tiukemmin vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamista yleis- ja asemakaavaan. Siirtymäajan jälkeen tilaa vievän kaupan toimintoja voi jatkossa sijoittaa vain maakuntakaavassa osoitetun vastaavan merkinnän (KM) kohdalle.Maakuntakaavalla kohde sijaitsee taajamatoimintojen alueella, mutta sillä ei ole erikseen tilaa vaativan kaupan merkintää.

Kaavan nro 002177 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)
Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.6.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 09.09.2014 (PDF)

Lisätietoja

Anitta Pentinmikko
aluearkkitehti
09 839 22677
Anitta.Pentinmikko@vantaa.fi

Julkaistu: 8.6.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter