Tammistossa Sähkötie 3-7 (nro 002171)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.1.2016
Kaava tullut voimaan 23.3.2016

Asemakaava päivitetään ajantasalle Tammistossa.

Osoitteessa Sähkötie 3-5 on Gigantin ja XXL:n myymälät, joista jälkimmäinen on toteutettu poikkeamispäätöksillä. Nyt asemakaava päivitetään vastaamaan poikkeamispäätösten mukaista rakentamista. Samalla tarkastellaan pysäköintiä ja muuta piha-alueiden toimivuutta.

Suunnittelualue sijaitsee Tammistossa Sähkötien varressa. Alue koostuu kahdesta kiinteistöstä, joista eteläisemmällä on vuosina 1999 ja 2014 valmistuneet liikerakennukset ja pohjoisemmalla pysäköintialue. Kaavamuutosalue rajautuu idässä Tuusulanväylään, etelässä ja lännessä naapuritonttiin ja pohjoisessa Sähkötiehen.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Voimassaolevaan asemakaavaan tehtiin poikkeamispäätökset maanomistajan hakemuksen pohjalta 09.12.2010 (50-0079-10-POP) ja 18.03.2013 (50-0007-13-POP). Asemakaava halutaan nyt ajantasaistaa vastaamaan poikkeuslupien mukaisia päätöksiä. Pysäköintialueeseen liittyy kaavamuutoshakemus. Eteläiselle kiinteistölle on toteutettu poikkeusluvalla yksi liikerakennus ja laajennettu toista. Rakennukset ovat korkeudeltaan II- ja III-kerroksisia. Alueen pysäköinti sijoittuu pääosin maantasoon, osin myymälän alle. Tontin rakennusoikeutta (11 550 k-m²) nostettiin poikkeamispäätöksen yhteydessä 836 k-m². Kaavamuutoksella selvitetään myös pohjoisosan, alun perin naapurikorttelille tarkoitetun pysäköintialueen käyttöä.

Miten asemakaava muuttuu?

Asemakaava päivittyy vastaamaan poikkeamispäätösten ratkaisua. Eteläisemmän kiinteistön käyttötarkoitusta suunnitellaan muutettavaksi nykyisestä liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (K-1) liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Pohjoisen kiinteistön maankäyttö määritellään kaavaprosessin aikana. Kaavamuutoksen myötä asemakaavamääräyksiä ajantasaistetaan nykyvaatimusten mukaisiksi.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002171 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus, kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2015 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.03.2015 (PDF)

Lisätietoja

Johanna Rajala
aluearkkitehti
050 302 8975
johanna.rajala@vantaa.fi

Anitta Pentinmikko
aluearkkitehti
09 839 22677
anitta.pentinmikko@vantaa.fi

Julkaistu: 22.3.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter