Muutoksia Voutilan alueen katu- ja viheralueisiin (nro 002052)

Kaavamuutoksella haetaan ratkaisua Hommaksentien liikennejärjestelyihin. Tuupakantien katuvaraukseen tehdään teknisiä tarkistuksia ja Voutilan kallioketo suojellaan kaavamerkinnällä.

Hommaksentien varrella asuvat alueen asukkaat ovat vuoden 2008 talvesta lähtien pyytäneet kaupungilta toimia liikenteen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Nykyisellään läpiajoliikennettä rajoitetaan varsinkin raskaalta liikenteeltä istutuslaatikoin tien huonon kantavuuden vuoksi. Kuntatekniikan ja joukkoliikenneasioiden jaosto päätti kokouksessaan 8.12.2009, että Hommaksentien nykyiset liikennejärjestelyt pidetään voimassa toistaiseksi, koska ilman nykyisiä järjestelyjä tien kautta suuntautuisi läpiajoliikennettä Katriinantien, Kehä III:n ja Tuupakantien suunnasta Kuninkaantielle. Reitin käyttöä lisäisi muun muassa Kehä III:n ajoittainen ruuhkautuminen. Katua ei kuitenkaan voi täysin sulkea, koska kulkuyhteys tonteille on järjestettävä asemakaavan mukaisen kadun kautta.

Hommaksentie on vanha rakentamaton yksityistie, joka on ollut kaupungin hoidossa 1980-luvulta saakka. Asennetut kieltomerkit eivät lopettaneet läpiajoliikennettä ja siksi niiden tueksi kadulle laitettiin pari vuotta sitten istutuslaatikoita. Kun bussiliikenne tiellä loppui, lisättiin istutuslaatikoita Tuupakantien puoleiseen päähän siten, että vain henkilöautolla-ajo on mahdollista. Nyt voimassa olevat Hommaksentien liikenteelliset ratkaisut ovat kuitenkin luonteeltaan tilapäisiä, eivätkä ole hillinneet läpiajoliikennettä toivotulla tavalla.

Hommaksentien ja Kuninkaantien puutteellinen kantavuus ei kestä läpiajoliikenteen aiheuttamaa lisäkuormitusta. Kuninkaantien katurakenteet pettivät vuonna 1996 ja tie uhkasi sortua Vantaanjokeen. Liikenne jouduttiin ohjaamaan kokonaan muita reittejä ja tielinjausta jouduttiin muuttamaan noin sadan metrin matkalla.

Tuupakantien katualueelle merkitty ohjeellinen ajoradan paikka poistetaan tarpeettomana, samoin Tuupakankujan länsipuolen liittymäkielto. Tuupakankujan itäpuolen liittymäkielto on kumottu asema-kaavan muutoksessa 002038.

Voutilan kallioketo on maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi, joka on yleiskaavassa merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (luo), joten tämä 1,5 hehtaarin alue suojellaan asemakaavassa.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002052 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.09.2010 (PDF)

Lisätietoa

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
09 839 222701
mikko.jarvi@vantaa.fi

Julkaistu: 14.9.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter