Pakkalanrinteeseen kerrostaloja (nro 002079)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2010
Kaava tullut voimaan 9.2.2011

Suunnittelualue sijaitsee Pakkalassa Pakkalanrinne-nimisen kadun molemmin puolin.

Miksi kaavamuutos tehdään?

Alueelle kaavoitettujen rivitalotonttien rakentaminen ei ole edennyt odotusten mukaisesti. Vantaan kaupungin tavoitteena on jatkaa alueen korkeatasoista rakentamista ja rakentaa alue valmiiksi ja huolitelluksi ympäristöksi mahdollisimman nopeaan tahtiin. Sen vuoksi alueelle tutkitaan Pakkalanrinteen varrella II-III-kerroksisten asuinkorttelien (A) muuttamista asuinkerrostalojen kortteleiksi (AK) siten, että noudatetaan alueen alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita.

Samalla tutkitaan tontin 51216/4 liittämistä osittain puistoon, osittain naapuritontteihin.

Alueen kokonaisrakennusoikeus säilyy ennallaan, vain talot muuttavat muotoaan.

Kaavamuutos koskee myös yleisten rakennusten tonttia (päiväkoti ja koulu).

Aloite

Aloite asemakaavan muuttamiseksi on tullut YIT Rakennus Oy:ltä ja Sato Oy:ltä.

Nykytilanne

Suunnittelualueen laidoille on rakennettu ja myönnetty rakennuslupia II-VI-kerroksisten asuintalojen rakentamiselle. Päiväkotia rakennetaan. Alueella on yksi vanhempi kerrostalo. Muuten maisema on edelleen hyvin metsäinen.

Hakija ja maanomistus

Asemakaavan muutosta tonteille 51211/1-4, 51212/2-3, 51213/3 ja 51214/1-3 on hakenut Pakkala Development Oy.

Alueen omistaa Pakkala Development Oy.

Kaavan nro 002079 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.11.2010

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.09.2009 (PDF)

Lisätietoa

Merja Häsänen
asemakaavasuunnittelija
09 839 22127
merja.hasanen@vantaa.fi

Julkaistu: 13.12.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter