Toimistoja Karhumäentielle (nro 002060)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2011
Kaava tullut voimaan 15.2.2012

Muutosalue sijaitsee Lentoasemantien länsipuolella rajoittuen pohjoisessa Ilmakehään ja etelässä ilmailumuseoon. Alue tulee muodostamaan "portin Suomeen" Lentoasemantien itäpuolella sijaitsevan Technopolis-alueen kanssa.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Alueelle suunnitellaan toimistotiloja yhteensä noin 47 000 k-m². Rakentamisen toteuttaminen edellyttää myös uusia liikennejärjestelyjä. Arkkitehtitoimisto SARC on laatinut alueelle alustavan maankäytön luonnoksen, jonka pohjalta suunnittelu etenee.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / II täydentää aiempaa 7.11.2007 päivättyä asiakirjaa. Kaavamuutosalue on osa lentokentän viereen suunniteltua konttorialuetta.

Suunnittelualuetta on laajennettu ensimmäisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesta rajauksesta. Mukaan myös otettu alue on Karhumäentien se osa, joka päättyy lännessä Tietotielle ja joka sisältää Ilmailumuseon iittymän. Kaavamuutosalueen laajennuksen tarkoituksena on saada Ilmailumuseolle katuosoite. Kaavamerkintään tuleva muutos ei muutoin vaikuta nykytilanteeseen millään tavalla. Kokonaisuudessaan kaavamuutosalue on osa Veromiehen työpaikka-aluetta. Asemakaavamuutoshakemuksen on tehnyt Lentoasemakiinteistöt Oyj. Hakemus on kirjattu saapuneeksi 5. syyskuuta 2007. Kaavamuutos on jaettu kahteen erilliseen osaan tammikuussa 2009. Kaavamuutos on syksyn 2010 työohjelmassa numerolla 002060. Jo vahvistunut osa on ollut työohjelmassa numerolla 002001.

Kaavamuutoksen hakija

Asemakaavamuutoshakemuksen on tehnyt Lentoasemakiinteistöt Oyj. Hakemus on kirjattu saapuneeksi 5. syyskuuta 2007. Kaavamuutos on jaettu kahteen erilliseen osaan tammikuussa 2009. Kaavamuutos on syksyn 2010 työohjelmassa numerolla 002060. Jo vahvistunut osa on ollut työohjelmassa numerolla 002001.

Kaavan nro 002060 asiakirjat

Selostus osa 1 (PDF)
Selostus osa 2 (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.10.2011

Meluselvitys (PDF)

Meluvyöhykekartat (PDF)

Julkisivujen laskentapisteet (PDF)

Liikenteellinen tarkastelu (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 07.10.2010

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
09 839 22675
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 15.2.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter