Technopoliksen kaavaa tarkistetaan Veromiehessä (nro 002088)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.10.2011
Kaava tullut voimaan 21.12.2011

Alue sijaitsee Lentoasemantien itäpuolella, Ilmakehän eteläpuolella ja Teknobulevardin länsipuolella osoitteessa Teknobulevardi 3-7.

Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa korttelin joustava jatkorakentaminen unohtamatta kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista laatua. Asemakaavamuutoksella korttelin tonttijakoa muutetaan; osa puistoalueesta siirtyy Technopoliksen tonttialueeksi sekä rakennusten sijoittelua ja muotoa muutetaan. Alueen kokonaisrakennusoikeus 42 400 k-m² ei muutu. Pitkittäisen rakennusmassan räystäskorko pysyy entisellään. Rakennussiipien ylimmän kohdan korkeusasema korvautuu suurimmalla sallitulla kerrosluvulla.

Nykytilanne

Kaavamuutosalueen pohjoispuolella on toteutettu osa Technopoliksesta. Kaavamuutosalue on tällä hetkellä rakentamatonta metsää.

Maanomistajat

Alue on suurimmaksi osaksi Tecnopolis Oyj:n omistuksessa, voimassa olevan asemakaavan mukainen puisto- ja torialue on Vantaan kaupungin omistuksessa.

Kaavamuutoksen hakija

Technopolis Oyj

Kaavan nro 002088 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.9.2011

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.04.2010 (PDF)

Tecnopolis arkkitehtisuunnitelma Larkas & Laine (PDF)

Hulevesiselvitys (PDF)

Lisätietoa

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
09 839 26185
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 21.12.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter