Avia Centre -toimitilaa Lentoasematien ja Tikkurilantien risteykseen (nro 001835)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.10.2013
Kaava tullut voimaan 27.11.2013

Alue sijaitsee Lentoasemantien ja Tikkurilantien risteyksessä. Suunnittelualueeseen kuuluu pohjoisessa Tikkurilantie. Idässä alue rajautuu Markkatiehen ja Robert Huberin tiehen, etelässä Kolikkopolkuun ja lännessä Lentoasemantiehen. Lisäksi kaavamuutokseen liitetään katualue, joka sijaitsee korttelialueesta etelään ja on opaskartassa nimellä Äyrikuja, ajantasa-asemakaavassa Virkatie.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa yhtenäisen toimitilakokonaisuuden rakentaminen Lentoasematien ja Tikkurilantien risteykseen.

Alueelle suunnitellaan

  • toimistorakennuksia, jolla voi olla liiketilaa 20 % kerrosalasta
  • ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuus- ja varastotilaa
  • toimintaan liittyvää liike- ja näyttelytilaa
  • lisäksi osoitetaan paikat kahdelle pysäköintitalolle
  • rakennusoikeus nousee nykyisestä noin 17 000 kerrosneliömetristä 33 700 kerrosneliömetriin
  • tehokkuusluku, e kasvaa korttelialueella 1,41:een
  • kaava-alueen kokonaispinta-ala on 5,8 ha

Rakennusten sisäänkäynnit ovat Markkatien suunnasta, johon on varattu myös etupihaa ja polkupyörien säilytyspaikkoja. Rakennuksiin liittyy myös etelään ja itään avautuvaa liikennemelulta suojattua, pääosin kivettyä pihaa.

Kaavamuutoksen hakija

Kaavamuutoshakemuksen on jättänyt alueen maanomistaja YIT Rakennus Oy (Kiint.Oy Avia Centre 1 ja Kiint.Oy Avia Centre 2) 17.04.2008.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut aluksi Arkkitehtuuritoimisto Forma-Futura Oy ja vuodesta 2009 lähtien Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine. Molemmat toimivat YIT Rakennus Oy:n palkkaamina konsultteina.

Kaavan nro 001835 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)
Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.8.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2012 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.05.2009 (PDF)

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
09 839 28044
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 27.11.2013 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter