Manttaalitielle Mari-yhtiöiden toimitiloja (nro 002058)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2009
Kaava tullut voimaan 3.2.2010

Suunnittelualue sijaitsee Tuusulanväylän ja Tikkurilantien risteyksessä. Alue rajautuu pohjoisessa Tikkurilantiehen, idässä Valimotiehen, etelässä ja lännessä Manttaalitiehen.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Maanomistaja (Lampukas Kiinteistö Oy) on hakenut tontille 3 kaavamuutosta, joka mahdollistaa Mari-yhtiöiden toimitilojen rakentamisen kolmeen erilliseen rakennukseen. MariVillage- nimellä kulkevaan kokonaisuuteen tulee elektroniikan tuotantotiloja ja toimistoja sekä näyttelytilaa.

Korkein, kymmenkerroksinen rakennus sijoittuu Tikkurilantien ja Valimotien kulmaan. Hankkeen koko on noin 17 000 kerrosneliömetriä.

Miten asemakaava muuttuu?

Korttelin käyttötarkoitus ei muutu, vaan säilyy edelleen KTY- eli toimitilarakennusten korttelialueena. Alueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Rakennusoikeus kasvaa tontilla 3 nykyisen kaavan sallimasta 10350 kerrosneliömetristä noin 17 000 kerrosneliömetriin ja suurin sallittu kerrosluku nykyisestä viidestä kymmeneen.

Nykytilanne

Tontilla on entinen Lampukkaan valaisintehdas, jonka matala osa on valmistunut vuonna 1959. Siporex-rakenteinen korkeampi osa on vuodelta 1964. Rakennus on Vantaan modernin teollisen rakennusperinnön inventointiraportin mukaan luokiteltu suojeltavaksi. Se on omistajan mukaan huonokuntoinen ja siitä on tehty purkulupahakemus, joten siitä laaditaan tarkempi rakennusinventointi. Viereisellä tontilla 4 on asuinrakennus vuodelta 1913 ja nuorempia talous- ja myymälärakennuksia.

Maanomistajat

Alue on yksityisten kiinteistöyhtiöiden mm. Lampukas Kiinteistö Oyn omistuksessa.

Kaavan nro 002058 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 04.03.2009 (PDF)

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
09 839 28044
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 3.2.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter