Turbiinitie Aviapolikseen (nro 002270)

Suunnittelualue

Alue sijaitsee Aviapoliksen uuden aseman länsipuolella.

Mitä alueelle suunnitellaan ja miten alue muuttuu?

Kaavamuutoksella on tarkoitus erottaa lentokenttäalueesta katualue. Näin voidaan toteuttaa etelä-pohjoissuuntainen tieyhteys Tikkurilantieltä Ilmakehälle (ns. Turbiinitie). Alun perin tähän tarkoitukseen kaavailtu Aviabulevardi halutaan pitää 1 + 1 –kaistaisena ja rauhoittaa vain sisäisen liikenteen käyttöön. Turbiinitien yhteys palvelee läpiajoliikennettä sekä Finavian tulevia maankäyttösuunnitelmia ja kulkua Lentoasemakiinteistöt Oyj:n (LAK) toimintoihin.

Katusuunnitelmaa laaditaan rinnan kaavaprosessin kanssa. Samalla asemakaavamääräyksiä ajantasaistetaan ja tarkennetaan keskustamaiseen katuympäristöön sopiviksi.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002270 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.5.2015

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
09 839 26185
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 13.5.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter